Om Byggnadsvårdsföretagen

Här kan du läsa mer om Byggnadsvårdsföretagen och se styrelsen.

Vilka vi är och vad vi gör

Byggnadsvårdsföretagen är ett nationellt samarbete mellan 11 regionala föreningar för företag specialiserade mot underhåll och reparation av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Våra medlemsföretag har tillsammans en stor bredd av specialistkompetens och fyller alla funktioner som marknaden efterfrågar; vi har konservatorer, antikvariska konsulter, antikvarisk sakkunniga enligt PBL, arkitekter, materialproducenter, byggnadsvårdsbutiker, tekniska konsulter, specialiserade hantverksföretag och byggföretag med bred kompetens.

Vi tror att det är viktigt att de företag som arbetar med byggnader med stora kulturhistoriska värden har särskild kompetens – precis som det gäller för andra nischer inom byggsektorn. Det är viktigt både av det självklara skälet att säkerställa att byggnadernas kulturhistoriska värden bibehålls, men det finns också ekonomiska motiv; en studie utförd av Kulturmiljö Halland 2012 visade att byggnader med kulturhistoriska värden betingade ca 8% högre pris vid försäljning jämfört med ett genomsnittshus.

Samtliga deltagande 11 nätverk har en ordinarie ledamot i styrelsen och en suppleant. Cecilia Hammarström som representerar Nätverket för byggnadsvård på Gotland är ordförande.

Stadgar

I korthet är syftet med Byggnadsvårdsföretagen att främja ökad kompetens hos medlemsföretagen samt verka för att myndigheter och beställare ska efterfråga särskild kompetens vid upphandling av arbeten på kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Du kan läsa våra stadgar genom att klicka på länken!

Läs våra stadgar!

Vår styrelse

Cecilia Hammarström Ordförande, Nätverket för byggnadsvård på Gotland
Cecilia Hammarström Ordförande, Nätverket för byggnadsvård på Gotland
Petra Ensjö Einarson Kassör, Byggnadsvård Qvarnarp (Jönköping, Kalmar & Kronoberg)
Petra Ensjö Einarson Kassör, Byggnadsvård Qvarnarp (Jönköping, Kalmar & Kronoberg)
Daniel Nymberg Ledamot, BEVIS (Skåne)
Daniel Nymberg Ledamot, BEVIS (Skåne)
Jon Åhlund Ledamot, Nätverket för byggnadsvård i Sörmland & Stockholm
Jon Åhlund Ledamot, Nätverket för byggnadsvård i Sörmland & Stockholm
Mats Almlöf Ledamot, Byggnadsvård Mitt (Jämtland, Västernorrland & Härjedalen)
Mats Almlöf Ledamot, Byggnadsvård Mitt (Jämtland, Västernorrland & Härjedalen)
Björn Wadén Ledamot, Nätverket för byggnadsvård i Västmanland
Björn Wadén Ledamot, Nätverket för byggnadsvård i Västmanland
Tony Wallinder Ledamot, Byggnadsvård Värmland
Tony Wallinder Ledamot, Byggnadsvård Värmland
Fredrik Löthgren Ledamot, Byggnadsvård Nerike
Fredrik Löthgren Ledamot, Byggnadsvård Nerike
Patrik Uhras Ledamot, Byggnadsvård Gävleborg
Patrik Uhras Ledamot, Byggnadsvård Gävleborg
Bo Thor Ledamot, Nätverket för byggnadsvård i Östergötland
Bo Thor Ledamot, Nätverket för byggnadsvård i Östergötland
Stefan Östberg Ledamot, Nätverket för byggnadsvård i Dalarna
Stefan Östberg Ledamot, Nätverket för byggnadsvård i Dalarna
Henrik Larsson Kanslifunktion
Henrik Larsson Kanslifunktion
Daniel Eriksson Suppleant, Byggnadsvård Nerike
Daniel Eriksson Suppleant, Byggnadsvård Nerike
Oscar Nymberg Suppleant, BEVIS (Skåne)
Oscar Nymberg Suppleant, BEVIS (Skåne)
André Blomgren Suppleant, Byggnadsvård Qvarnarp (Jönköping, Kalmar & Kronoberg)
André Blomgren Suppleant, Byggnadsvård Qvarnarp (Jönköping, Kalmar & Kronoberg)
Ludvig Tigerhielm Suppleant, Nätverket för byggnadsvård i Sörmland & Stockholm
Ludvig Tigerhielm Suppleant, Nätverket för byggnadsvård i Sörmland & Stockholm
Bertil Andersson Suppleant, Byggnadsvård Mitt ( Jämtland, Västernorrland & Härjedalen)
Bertil Andersson Suppleant, Byggnadsvård Mitt ( Jämtland, Västernorrland & Härjedalen)
Anna Plahn Suppleant, Nätverket för byggnadsvård på Gotland
Anna Plahn Suppleant, Nätverket för byggnadsvård på Gotland
Leif Rundlöf Suppleant, Nätverket för byggnadsvård i Gävleborg
Leif Rundlöf Suppleant, Nätverket för byggnadsvård i Gävleborg
Greger Ljungqvist Suppleant, Nätverket för byggnadsvård i Västmanland
Greger Ljungqvist Suppleant, Nätverket för byggnadsvård i Västmanland
Anders Ek Suppleant, Nätverket för byggnadsvård i Östergötland
Anders Ek Suppleant, Nätverket för byggnadsvård i Östergötland
Peter Svensson Suppleant, Nätverket för byggnadsvård i Dalarna
Peter Svensson Suppleant, Nätverket för byggnadsvård i Dalarna

Kontakta oss

X