Om Byggnadsvårdsföretagen

Här kan du läsa mer om Byggnadsvårdsföretagen och se styrelsen.

Vilka vi är och vad vi gör

Byggnadsvårdsföretagen är ett nationellt samarbete mellan 9 regionala föreningar för företag specialiserade mot underhåll och reparation av kulturhistoriskt värdefulla byggnader.  I tillägg har vi ett antal direktmedlemmar i län där det saknas en regional förening. Våra medlemsföretag har tillsammans en stor bredd av specialistkompetens och fyller alla funktioner som marknaden efterfrågar; vi har konservatorer, antikvariska konsulter, antikvarisk sakkunniga enligt PBL, arkitekter, materialproducenter, byggnadsvårdsbutiker, tekniska konsulter, specialiserade hantverksföretag och byggföretag med bred kompetens m.m.

Vi tror att det är viktigt att de företag som arbetar med byggnader med stora kulturhistoriska värden har särskild kompetens – precis som det gäller för andra nischer inom byggsektorn. Det är viktigt både av det självklara skälet att säkerställa att byggnadernas kulturhistoriska värden bibehålls, men det finns också ekonomiska motiv; en studie utförd av Kulturmiljö Halland 2012 visade att byggnader med kulturhistoriska värden betingade ca 8% högre pris vid försäljning jämfört med ett genomsnittshus.

Samtliga deltagande 9 nätverk har en ordinarie ledamot i styrelsen och en suppleant. Cecilia Hammarström som representerar Nätverket för byggnadsvård på Gotland är ordförande.

Stadgar

I korthet är syftet med Byggnadsvårdsföretagen att främja ökad kompetens hos medlemsföretagen samt verka för att myndigheter och beställare ska efterfråga särskild kompetens vid upphandling av arbeten på kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Du kan läsa våra stadgar genom att klicka på länken! Klick här för att öppna våra stadgar!

 

Vår styrelse

Cecilia Hammarström Ordförande, Nätverket för byggnadsvård på Gotland
Cecilia Hammarström Ordförande, Nätverket för byggnadsvård på Gotland
Petra Ensjö Einarson Suppleant, Byggnadsvård Qvarnarp (Jönköping, Kalmar & Kronoberg)
Petra Ensjö Einarson Suppleant, Byggnadsvård Qvarnarp (Jönköping, Kalmar & Kronoberg)
Jon Åhlund Ledamot, Nätverket för byggnadsvård i Sörmland & Stockholm
Jon Åhlund Ledamot, Nätverket för byggnadsvård i Sörmland & Stockholm
Björn Wadén Ledamot, Nätverket för byggnadsvård i Västmanland
Björn Wadén Ledamot, Nätverket för byggnadsvård i Västmanland
Bo Thor Ledamot, Nätverket för byggnadsvård i Östergötland
Bo Thor Ledamot, Nätverket för byggnadsvård i Östergötland
Henrik Larsson Kanslifunktion
Henrik Larsson Kanslifunktion
Ludvig Tigerhielm Suppleant, Nätverket för byggnadsvård i Sörmland & Stockholm
Ludvig Tigerhielm Suppleant, Nätverket för byggnadsvård i Sörmland & Stockholm
Anna Plahn Suppleant, Nätverket för byggnadsvård på Gotland
Anna Plahn Suppleant, Nätverket för byggnadsvård på Gotland
Johan Back Suppleant, Nätverket för byggnadsvård i Västmanland
Johan Back Suppleant, Nätverket för byggnadsvård i Västmanland
Anders Ek Suppleant, Nätverket för byggnadsvård i Östergötland
Anders Ek Suppleant, Nätverket för byggnadsvård i Östergötland
Jonas Gustafsson Suppleant, BEVIS, Skåne
Jonas Gustafsson Suppleant, BEVIS, Skåne
Elisabeth Tellenbach Suppleant, Byggnadsvård Norr
Elisabeth Tellenbach Suppleant, Byggnadsvård Norr
Kent Vesterlund Ledamot, Byggnadsvård Norr
Kent Vesterlund Ledamot, Byggnadsvård Norr
Gunnar Zackrisson Ledamot, Byggnadsvård Qvarnarp
Gunnar Zackrisson Ledamot, Byggnadsvård Qvarnarp
Michael Andersén Ledamot, BEVIS, Skåne
Michael Andersén Ledamot, BEVIS, Skåne
Mats Renström Ledamot, Hållbara Hem, Västra Götaland
Mats Renström Ledamot, Hållbara Hem, Västra Götaland
Mija Palm Suppleant, Hållbara Hem, Västra Götaland
Mija Palm Suppleant, Hållbara Hem, Västra Götaland

Kontakta oss

X