Om Byggnadsvårdsföretagen

Här kan du läsa mer om Byggnadsvårdsföretagen och se styrelsen.

Vilka vi är och vad vi gör

Byggnadsvårdsföretagen är ett nationellt samarbete mellan 9 regionala föreningar för företag specialiserade mot underhåll och reparation av kulturhistoriskt värdefulla byggnader.  I tillägg har vi ett antal direktmedlemmar i län där det saknas en regional förening. Totalt är vi ca 300 företag. Våra medlemsföretag har tillsammans en stor bredd av specialistkompetens och fyller alla funktioner som marknaden efterfrågar; vi har konservatorer, antikvariska konsulter, antikvarisk sakkunniga enligt PBL, arkitekter, materialproducenter, byggnadsvårdsbutiker, tekniska konsulter, specialiserade hantverksföretag och byggföretag med bred kompetens m.m.

Vi tror att det är viktigt att de företag som arbetar med byggnader med stora kulturhistoriska värden har särskild kompetens – precis som det gäller för andra nischer inom byggsektorn. Det är viktigt både av det självklara skälet att säkerställa att byggnadernas kulturhistoriska värden bibehålls, men det finns också ekonomiska motiv; en studie utförd av Kulturmiljö Halland 2012 visade att byggnader med kulturhistoriska värden betingade ca 8% högre pris vid försäljning jämfört med ett genomsnittshus.

Samtliga deltagande 9 nätverk har en ordinarie ledamot i styrelsen och en suppleant.

Stadgar

I korthet är syftet med Byggnadsvårdsföretagen att främja ökad kompetens hos medlemsföretagen samt verka för att myndigheter och beställare ska efterfråga särskild kompetens vid upphandling av arbeten på kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Du kan läsa våra stadgar genom att klicka på länken! Klick här för att öppna våra stadgar!

 

Vår styrelse

Ludvig Tigerhielm Ordförande BVF (Suppleant Nätverket för byggnadsvård i Sörmland & Stockholm)
Ludvig Tigerhielm Ordförande BVF (Suppleant Nätverket för byggnadsvård i Sörmland & Stockholm)
Gunnar Zackrisson Vice Ordförande (Ledamot, Byggnadsvård Qvarnarp)
Gunnar Zackrisson Vice Ordförande (Ledamot, Byggnadsvård Qvarnarp)
Björn Wadén Kassör, adjungerad styrelseledamot
Björn Wadén Kassör, adjungerad styrelseledamot
Patricia Unnevi Verksamhetsledare (Suppleant Hållbara Hus i väst)
Patricia Unnevi Verksamhetsledare (Suppleant Hållbara Hus i väst)
Jon Åhlund Ledamot, Nätverket för byggnadsvård i Sörmland & Stockholm
Jon Åhlund Ledamot, Nätverket för byggnadsvård i Sörmland & Stockholm
Swante Welander Ledamot, Nätverket för byggnadsvård i Östergötland
Swante Welander Ledamot, Nätverket för byggnadsvård i Östergötland
Henrik Larsson Ledamot Nätverket för Byggnadsvård på Gotland
Henrik Larsson Ledamot Nätverket för Byggnadsvård på Gotland
Carina Janzon Ledmot, Nätverket för byggnadsvård i Västmanland
Carina Janzon Ledmot, Nätverket för byggnadsvård i Västmanland
Birger Ericson Ledamot, Hållbara Hus, Västra Götaland
Birger Ericson Ledamot, Hållbara Hus, Västra Götaland
Oscar Nymberg Ledamot, BEVIS, Skåne
Oscar Nymberg Ledamot, BEVIS, Skåne
Kent Vesterlund Ledamot, Byggnadsvård Norr
Kent Vesterlund Ledamot, Byggnadsvård Norr
Jonny Sundberg Ledamot, Nätverket för Byggnadsvård Närke
Jonny Sundberg Ledamot, Nätverket för Byggnadsvård Närke
Britt Hörberg Suppleant, Byggnadsvård Qvarnarp
Britt Hörberg Suppleant, Byggnadsvård Qvarnarp
Sara Norrbrink Suppleant, Nätverket för byggnadsvård i Östergötland
Sara Norrbrink Suppleant, Nätverket för byggnadsvård i Östergötland
Monica Stolpe Nordin Suppleant, Nätverket för byggnadsvård i Västmanland
Monica Stolpe Nordin Suppleant, Nätverket för byggnadsvård i Västmanland
Örjan Selien Suppleant, BEVIS, Skåne
Örjan Selien Suppleant, BEVIS, Skåne
Susan Hende Suppleant, Nätverket för byggnadsvård på Gotland
Susan Hende Suppleant, Nätverket för byggnadsvård på Gotland
Mats Anhammer Suppleant, Nätverket för Byggnadsvård Närke
Mats Anhammer Suppleant, Nätverket för Byggnadsvård Närke
Richard Löwall Suppleant, Byggnadsvård Norr
Richard Löwall Suppleant, Byggnadsvård Norr

Kontakta oss