Om Byggnadsvårdsföretagen

Här kan du läsa mer om Byggnadsvårdsföretagen och se styrelsen.

Vilka vi är och vad vi gör

Byggnadsvårdsföretagen är ett nationellt samarbete mellan 9 regionala föreningar för företag specialiserade mot underhåll och reparation av kulturhistoriskt värdefulla byggnader.  I tillägg har vi ett antal direktmedlemmar i län där det saknas en regional förening. Totalt är vi ca 300 företag. Våra medlemsföretag har tillsammans en stor bredd av specialistkompetens och fyller alla funktioner som marknaden efterfrågar; vi har konservatorer, antikvariska konsulter, antikvarisk sakkunniga enligt PBL, arkitekter, materialproducenter, byggnadsvårdsbutiker, tekniska konsulter, specialiserade hantverksföretag och byggföretag med bred kompetens m.m.

Vi tror att det är viktigt att de företag som arbetar med byggnader med stora kulturhistoriska värden har särskild kompetens – precis som det gäller för andra nischer inom byggsektorn. Det är viktigt både av det självklara skälet att säkerställa att byggnadernas kulturhistoriska värden bibehålls, men det finns också ekonomiska motiv; en studie utförd av Kulturmiljö Halland 2012 visade att byggnader med kulturhistoriska värden betingade ca 8% högre pris vid försäljning jämfört med ett genomsnittshus.

Samtliga deltagande 9 nätverk har en ordinarie ledamot i styrelsen och en suppleant.

Stadgar

I korthet är syftet med Byggnadsvårdsföretagen att främja ökad kompetens hos medlemsföretagen samt verka för att myndigheter och beställare ska efterfråga särskild kompetens vid upphandling av arbeten på kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Du kan läsa våra stadgar genom att klicka på länken! Klick här för att öppna våra stadgar!

 

Vår styrelse

Jonas Gustafsson Ordförande BVF
Jonas Gustafsson Ordförande BVF
Petra Ensjö Einarson Suppleant, Byggnadsvård Qvarnarp (Jönköping, Kalmar & Kronoberg)
Petra Ensjö Einarson Suppleant, Byggnadsvård Qvarnarp (Jönköping, Kalmar & Kronoberg)
Jon Åhlund Ledamot, Nätverket för byggnadsvård i Sörmland & Stockholm
Jon Åhlund Ledamot, Nätverket för byggnadsvård i Sörmland & Stockholm
Björn Wadén Kassör, adjungerad styrelseledamot
Björn Wadén Kassör, adjungerad styrelseledamot
Swante Welander Ledamot, Nätverket för byggnadsvård i Östergötland
Swante Welander Ledamot, Nätverket för byggnadsvård i Östergötland
Henrik Larsson Ledamot Nätverket för Byggnadsvård på Gotland
Henrik Larsson Ledamot Nätverket för Byggnadsvård på Gotland
Richard Löwall Suppleant, Byggnadsvård Norr
Richard Löwall Suppleant, Byggnadsvård Norr
Ludvig Tigerhielm Suppleant, Nätverket för byggnadsvård i Sörmland & Stockholm
Ludvig Tigerhielm Suppleant, Nätverket för byggnadsvård i Sörmland & Stockholm
Johan Back Ledmot, Nätverket för byggnadsvård i Västmanland
Johan Back Ledmot, Nätverket för byggnadsvård i Västmanland
JanÅke Nilsson Suppleant, Nätverket för byggnadsvård i Östergötland
JanÅke Nilsson Suppleant, Nätverket för byggnadsvård i Östergötland
Linnea Stolle Ledamot, BEVIS, Skåne
Linnea Stolle Ledamot, BEVIS, Skåne
Kent Vesterlund Ledamot, Byggnadsvård Norr
Kent Vesterlund Ledamot, Byggnadsvård Norr
Gunnar Zackrisson Ledamot, Byggnadsvård Qvarnarp
Gunnar Zackrisson Ledamot, Byggnadsvård Qvarnarp
Birger Ericson Ledamot, Hållbara Hem, Västra Götaland
Birger Ericson Ledamot, Hållbara Hem, Västra Götaland
Patricia Unnevi Suppleant, Hållbara Hem, Västra Götaland
Patricia Unnevi Suppleant, Hållbara Hem, Västra Götaland
Carina Bergqvist Janzon Suppleant, Nätverket för byggnadsvård i Västmanland
Carina Bergqvist Janzon Suppleant, Nätverket för byggnadsvård i Västmanland
Jonny Sundberg Ledamot, Nätverket för Byggnadsvård Närke
Jonny Sundberg Ledamot, Nätverket för Byggnadsvård Närke
Lisa Johansson Suppleant, Nätverket för byggnadsvård på Gotland
Lisa Johansson Suppleant, Nätverket för byggnadsvård på Gotland
Mats Anhammer Suppleant, Nätverket för Byggnadsvård Närke
Mats Anhammer Suppleant, Nätverket för Byggnadsvård Närke

Kontakta oss