Specialister på kulturhistoriska byggnader

Byggnadsvårdsföretagen

Sök företag

Byggnadsvårdsföretagen är ett samarbete mellan 10 regionala företagsnätverk och är en nationell branschorganisation för specialister inom byggnadsvård. Här finner du ca 250 företag i nästan hela landet med särskild kompetens inom underhåll och restaurering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Du hittar oss genom att klicka på önskat län i kartan nedan. Är du företagare inom byggnadsvård och ännu inte ansluten, gör du det genom att bli medlem i något av våra medlemsnätverk.

Våra nätverk

Klicka på önskat län på kartan så finner du byggnadsvårdsföretag i det valda länet!

Nyheter

08/01/2020

Kurs Behörig kulturbyggnader - Umeå 14-15 februari 2020

Byggnadsvårdsföretagen, Hantverkslaboratoriet och nätverket Byggnadsvård i Norr arrangerar teorikursen Behörig kulturbyggnader i samarbete med Länsstyrelserna i Västerbotten och Norrbotten. Kursen behandlar följande moment;

  • Bebyggelsehistoria och bebyggelsetraditioner i övre Norrland (Norrbotten och Västerbotten)
  • Lagstiftning – översiktlig genomgång av PBL och 3 och 4 kap KML:s skydd av kulturhistoriskt värdefulla miljöer.
  • Vem gör vad inom bidrags- och tillståndsärenden; antikvarisk expert, fastighetsägare, Länsstyrelse och entreprenör? Hur går processen till, lagstiftning mm. Hur undviks missförstånd och konflikter.
  • Restaureringshistoriens utveckling i Europa från 1700-talet till idag.
  • Restaureringshistoria i Sverige
  • Internationella organisationer inom byggnadsvård.
  • Restaureringsprinciper & internationella dokument.

Pris; 1000:- + moms och anmälan görs till henrik.larsson@conservation.gu.se

Läs fullständigt program genom att klicka här!

13/12/2019

Kurs; Historisk betong

Hantverkslaboratoriet ger en grundkurs kring materialet betong både ur tekniskt och historiskt perspektiv. Huvudlärare är Sven-Olof Ahlberg, Kulturbyggnadsbyrån i Sverige AB med stor kunskap kring historiska betongkonstruktioner och författare till boken Bevara betongen. Stefan Holmgren, Stenkonservering Väst, medverkar också kring praktisk restaurering av betong. Kursen omfattar svenska och internationella exempel på historiska betongkonstruktioner, genomförda renoveringar och antikvariskt tekniska avvägningar i samband med dessa. Vi tar upp betongens estetik och de skademekanismer som bryter ned materialet. Alla moment berör frågor om kulturhistoriskt värde med exempel på avvägningar och konsekvenser relaterat till fallstudier och studiebesök. Kursen vänder sig till professionella aktörer inom kulturmiljöområdet, t.ex. antikvarier, arkitekter, fastighetsförvaltare, byggentreprenörer, konservatorer och hantverkare. Klicka här för detaljerat program!

17/11/2019

Timber frame-kurs med Jack Sobon 18-23 maj 2020

Nu har du chansen att gå en kurs för USAs mest kände timber frame-instruktör – Jack Sobon. Denna gång har han med sig Neil Godden som assisterande instruktör och de kommer att ge dig en lärorik och intressant kursvecka under Kristi Himmelfärd på Gotland. Stolpverksbyggnader har varit mycket vanlig i vår svenska byggnadstradition och att gå en kurs i timber frame-byggande ger dig både kunskaper att börja bygga nya hus själv och en större förståelse för våra historiska stolpverksbyggnader. BVF-medlemmar 500:- i rabatt; 5400:- + moms isf 5900:-+ moms. Klicka här för mer information!

04/12/2019

Ta emot lärling - förmånligt för både dig och lärlingen.

BVF har inlett ett samarbete med organisationen Hantverkarna som driver lärlingsutbildning genom Hantverksakademin.  Upplägget är gynnsamt både för dig som företagare och för lärlingen. Grundtanken är att huvuddelen av lärlingens utbildning sker hos dig i ditt företag genom att arbeta i ditt företag och för det får du en ersättning. Lärlingen tar studiemedel under utbildningstiden som är 2 år. Hantverksakademin finns i Stockholm men genom att den del av utbildningen som skolan utför kan ske via nätet kan lärlingsutbildningen äga rum i hela landet. Hantverksakademin erbjuder utbildning inom 70 olika hantverk varav flera garanterat är relevanta för byggnadsvårdssektorn. Klicka här för att läsa mer på Hantverksakademins hemsida!

19/01/2019

Bli medlem i Byggnadsvårdsföretagen !

250 företag i Sverige som arbetar med byggnadsvård är anslutna till Byggnadsvårdsföretagen och vi blir gärna fler! Du ansluter till BVF genom att bli medlem i ditt regionala nätverk som du hittar genom att klicka på ditt län i kartan ovan. Saknas nätverk i ditt län kan du bli direktmedlem. Mejla oss på info@byggnadsvardsforetagen.se så skickar vi information om vad det innebär att bli medlem.

24/10/2019

Lärlingsutbildning till stenhuggare

Stiftelsen Hantverk & Lärling i Leksand erbjuder precis som Hantverksakademin lärlingsutbildning inom ett 70-tal hantverk, bl.a. till stenhuggare i samarbete med stenhuggarmästare Philipp Rose som är verksam i Stockholmsområdet, så vill du själv fortbilda dig eller känner någon som kan tänkas utbilda sig till stenhuggare så finns nu chansen! Lärlingsutbildningen är 100 veckor lång och man är berättigad att söka studiemedel från CSN. Läs mer om lärlingsutbildning här! Läs mer om Philipp Rose här!

04/12/2019

Konferens om hantverksvetenskap, Mariestad 22-24/9 2020

Institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet har beslutat att anordna en årlig konferens om hantverksvetenskap vartannat år – dvs de år Byggnadsvårdens Konvent inte äger rum. Den nya konferensen som arrangeras för första gången 2020 har en forskningsorienterad profil mot hantverksvetenskap. Praktiska workshops och demonstrationer, utställningar samt film är former för förmedling som uppmuntras under konferensen. Läs mer här!

06/12/2019

Nya gästhantverkar-projekt på Hantverkslaboratoriet

Hantverkslaboratoriets verksamhetsråd har beslut att bevilja medel för 3 nya gästhantverkarprojekt;

  • Det dekorativa rokokosmidet i Sverige, Jokum Lind Jensen
  • Alternativa metoder för tapeters mönsterpassning, Miriam Korn
  • Stråtak – hur ska vi bevara vårt bästa tak?, Michael Andersén/Svenska Taktäckarföreningen

Läs mer om projekten här!

Kolla in tidigare gästhantverkarprojekt här!

04/12/2019

Färgforum 2020 - otraditionellt måleri

Färgforum 2020 arrangeras av Riksantikvarieämbetet tillsammans med Institutionen för kulturvård/ Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs universitet,
Statens fastighetsverk och Svenska byggnadsvårdsföreningen. Vi vill belysa frågor om det moderna, det tillfälliga och vad vi väljer att skydda i  fråga om icke-traditionella spår. Hur hanterar vi moderna färgytor och dagens måleri där exempelvis materialtekniska
förutsättningar kan bli en utmaning för bevarandet. Vad vet vi om miljöaspekter, beständighet, underhållbarhet och kvalitet
hos moderna färgtyper? Klicka här för mer information!

02/10/2017

Cirkulär ekonomi!

Under Bygggnadsvårdens konvent var Tobias Jansson key note-talare och hade även ytterligare en presentation av vad cirkulär ekonomi är och att byggnadsvården passar väl in i denna nya modell för hållbar samhällsekonomi.  Den traditionella resursförbrukande ekonomin där nya resurser används för att producera något som sedan slängs och blir avfall måste med nödvändighet ersättas av ett betydligt mer resurssnålt förhållningssätt i alla delar av ekonomin. Det mest hållbara är naturligtvis den resurs som inte behöver tas i anspråk och här utgör byggnadsvårdens arbetssätt själva sinnebilden för detta förhållningssätt; genom  varsamt bevarande, små reparationsinsatser och regelbundet underhåll kan byggnader användas i många hundra år. Äldre, kulturhistoriska byggnader är också ofta solida konstruktioner som kan anpassas för nya användningar, vilket också är ett klimatmässigt bra. Läs mer om cirkulär ekonomi! Läs mer om Ellen MacArthur foundation! Gå till Tobias Janssons hemsida circulareconomy.se genom att klicka här!

17/12/2019

3 stolpverkskurser med Ulrik Hjort Lassen

Ulrik Hjort Lassen håller i 3 kurser under 2020;

Grunden för Stolpverk – bygg din egen stolpverksbock, Nääs. 22-23 februariAtt bygga i stolpverk är inte så svårt om man lär sig att använda verktygen rätt och vet hur man på bästa sätt ritar på materialet. I kursen lär man sig bland annat att läsa konstruktionsritningar, rikta upp skevt material, göra dimensionsanpassningar, hugga tapp och tapphål, göra kilar och kilgång, tillverka dymlingar.

Bygga korsvirkesstomme i ek, Göteborg. Preliminärt datum 23-27 mars. Denna kurs har fokus på att bygga en korsvirkesstomme (utan tak) med böjda snedsträvor och löshultar med användning av fullskalig layout. Hela väggar läggs ut och påritas enligt dansk-svenska layoutmetoder. Det kommer att inledas med en teoretisk presentation om ämnet stolpverk och innehålla olika sätt att bygga på. De praktiska moment som kommer att ingå i kursen är: utslagning och praktisk geometri, referenssystem, påritningsmetoder med fokus på dansk tradition mm.

Takgeometri, bygga helvalmat tak med hängande kungsstolpe, Göteborg. September/oktober. Här är fokus på att bygga ett helvalmat tak med hjälp av fullskaliga utslagningar och projektionslära. Takkonstruktionen till stommen från kursen i mars byggs på denna kurs. Det blir mycket arbete med att rita upp, hela den första dagen får man sitta och jobba med projektionslära innan vi går ut och gör utslagningar i full skala.

Läs mer under ”Kurser” nedan.

Kalendarium

januari, 2020

22jan - 24Hela dagenKurs; Historisk betongMariestad

Kurser & seminarier

Timber frame-kurs med Jack Sobon på Gotland 18-23 maj 2020

Är du nyfiken på stolpverksteknik? Nu har du chansen att gå en kurs för USAs mest kände timber frame-instruktör – Jack Sobon. Denna gång har han med sig Neil Godden som assisterande instruktör och de kommer att ge dig en lärorik och intressant upplevelse under Kristi Himmelfärdsveckan på Gotland. Stolpverksbyggnader har varit mycket vanlig i vår svenska byggnadstradition och att gå en kurs i timber frame-byggande ger dig både kunskaper att börja bygga nya hus själv och en större förståelse för våra historiska stolpverksbyggnader. Klicka här för pdf med detaljerad information!

Historisk betong

Hantverkslaboratoriet ger en grundkurs kring materialet betong både ur tekniskt och historiskt perspektiv. Huvudlärare är Sven-Olof Ahlberg, Kulturbyggnadsbyrån i Sverige AB med stor kunskap kring historiska betongkonstruktioner och författare till boken Bevara betongen. Stefan Holmgren, Stenkonservering Väst, medverkar också kring praktisk restaurering av betong. Kursen omfattar svenska och internationella exempel på historiska betongkonstruktioner, genomförda renoveringar och antikvariskt tekniska avvägningar i samband med dessa. Vi tar upp betongens estetik och de skademekanismer som bryter ned materialet. Alla moment berör frågor om kulturhistoriskt värde med exempel på avvägningar och konsekvenser relaterat till fallstudier och studiebesök. Kursen vänder sig till professionella aktörer inom kulturmiljöområdet, t.ex. antikvarier, arkitekter, fastighetsförvaltare, byggentreprenörer, konservatorer och hantverkare. Klicka här för mer information!

3 stolpverkskurser med Ulrik Hjort Lassen

Ulrik Hjort Lassen håller i 3 kurser under 2020;

Grunden för Stolpverk – bygg din egen stolpverksbock, Nääs. 22-23 februariAtt bygga i stolpverk är inte så svårt om man lär sig att använda verktygen rätt och vet hur man på bästa sätt ritar på materialet. Men för att kunna arbeta på bästa sätt krävs det några bra stolpverksbockar och dessa kan man lära sig att bygga på denna kurs. Det är en mycket stabil bock med genomgående tappar och längsgående strävor och den fungerar som en liten stolpverkskonstruktion, som innehåller de flesta moment som krävs för att bygga en större konstruktion. I kursen lär man sig bland annat att läsa konstruktionsritningar, rikta upp skevt material, göra dimensionsanpassningar, hugga tapp och tapphål, göra kilar och kilgång, tillverka dymlingar. Kursen arrangeras av slöjd och byggnadsvård på Nääs.

Bygga korsvirkesstomme i ek, Göteborg. Preliminärt datum 23-27 mars. Denna kurs har fokus på att bygga en korsvirkesstomme (utan tak) med böjda snedsträvor och löshultar med användning av fullskalig layout. Hela väggar läggs ut och påritas enligt dansk-svenska layoutmetoder. Det kommer att inledas med en teoretisk presentation om ämnet stolpverk och innehålla olika sätt att bygga på. De praktiska moment som kommer att ingå i kursen är: utslagning och praktisk geometri, referenssystem, påritningsmetoder med fokus på dansk tradition, olika typer av traditionella träförbindningar, demonstrationer av hur man arbetar med handverktyg, visning av maskiner som används i modern stolpverksproduktion mm.

Takgeometri, bygga helvalmat tak med hängande kungsstolpe, Göteborg. September/oktober. Här är fokus på man kan bygga ett helvalmat tak med hjälp av fullskaliga utslagningar och projektionslära. Takkonstruktionen till stommen från kursen i mars byggs på denna kurs. Det blir mycket arbete med att rita upp, hela den första dagen får man sitta och jobba med projektionslära innan vi går ut och gör utslagningar i full skala. Dessa två senare kurser anordnas av Hantverkslaboratoriet. Mer information kommer på nyåret 2020.

Kontakt

Henrik Larsson utför en kanslifunktion för Byggnadsvårdsföretagen och nås på e-post; info@byggnadsvardsforetagen.se eller använd formuläret nedan. Du kan också ringa på 070-529 99 41.

Cecilia Hammarström är ordförande för Byggnadsvårdsföretagen. Vill du komma i kontakt med Cecilia kan du mejla på ordforande@byggnadsvardsforetagen.se eller ringa 070-525 75 77

Skicka oss ett meddelande

Är du intresserad av att veta mer om oss? Klicka på knappen nedan och läs mer om vilka vi är och vad vi gör.

Läs mer om oss

Kontakta oss

X