Gathenhielmska reservatet i Majorna
Odd Fellow huset

Välkommen på årsstämma med byggnadsvårdsföretagen! I år träffas vi i Göteborg den 29 – 30 April. Vi har två intressanta dagar där du har möjlighet att nätverka med branschkollegor från hela landet, lyssna på inspirerande föredrag och njuta av vackra omgivningar i Majorna och Vasastan.

PROGRAM


29 April

12.00 – 13:00 Gemensam lunch på Restaurang Koks som är belägen i samma byggnad som mötet hålls. Självkostnadspris för dem som vill delta.

13:00 – 17:00 Årsstämma på Odd Fellow Huset på Vasagatan 9 i Göteborg.
”Kungarummet” är bokat för vårt årsmöte. Odd Fellow Konferens

14:30 Fika

15:00 Höghult – vi får lyssna på ett spännande arbete om det lilla fritidshuset ”Höghult” – där flera medlemmar från Hållbara Hus har arbetat tillsammans för att skapa ett hem som har blivit vida känt i arkitekturens värld.

17:00 – På kvällen fortsätter de som vill med middag till självkostnadspris.


30 April

10:00 ~ 12:00 Studiebesök till Gilgal – 10:00 – 12:00
Johan Mårtensson (från hogfuran.se) visar oss runt i Gilgal – ett litet bostadshus från 1700-talet i Majorna på historiska Pölgatan som är det äldsta bevarade huset i området och som genomgår omfattande restaurering och rekonstruktion. Arbetet pågår i och utanför det rödfärgade huset och involverar en komplex process för att återställa och bevara huset. Trots dess blygsamma storlek på 58 kvadratmeter är det ett utmanande projekt där byggnadsvård står i fokus.

Gilgal finns i Gatenhielmska reservatet vilket är Göteborgs sista bevarade område med små friliggande trähus från 1700-talet. Husens ursprung sträcker sig från 1700-talets mitt och framåt och är en sista rest av bostadsbebyggelsen från det gamla Majorna.

Projektet började när en nuvarande hyresgäst ville ta bort en plastmatta på vinden och upptäckte skador på timmerstommen, vilket ledde till behovet av omfattande restaurering.

Läs en artikel om projektet här: Higab gör omfattande restaurering av 1700-talshus i Majorna


Anmälan Årsstämma

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Vilka aktiviteter förutom årsstämman vill du närvara på?
=