Kurs Behörig kulturbyggnader

14febHela dagen15Kurs Behörig kulturbyggnaderUmeå

Evenemangsdetaljer

Byggnadsvårdsföretagen, Hantverkslaboratoriet och nätverket Byggnadsvård i Norr arrangerar teorikursen Behörig kulturbyggnader i samarbete med Länsstyrelserna i Västerbotten och Norrbotten. Kursen behandlar följande moment;

  • Bebyggelsehistoria och bebyggelsetraditioner i övre Norrland (Norrbotten och Västerbotten)
  • Lagstiftning – översiktlig genomgång av PBL och 3 och 4 kap KML:s skydd av kulturhistoriskt värdefulla miljöer.
  • Vem gör vad inom bidrags- och tillståndsärenden; antikvarisk expert, fastighetsägare, Länsstyrelse och entreprenör? Hur går processen till, lagstiftning mm. Hur undviks missförstånd och konflikter.
  • Restaureringshistoriens utveckling i Europa från 1700-talet till idag.
  • Restaureringshistoria i Sverige
  • Internationella organisationer inom byggnadsvård.
  • Restaureringsprinciper & internationella dokument.

Pris; 1000:- + moms och anmälan görs till henrik.larsson@conservation.gu.se

Läs mer genom att klicka på rutan ”Läs mer! nere till vänster.

Mer

Tid

februari 14 (Fredag) - 15 (Lördag)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Kontakta oss