Kurs; Historisk betong

22janHela dagen24Kurs; Historisk betongMariestad

Evenemangsdetaljer

Välkommen till en grundkurs som ger basala kunskaper kring materialet betong både ur tekniskt och historiskt perspektiv. Huvudlärare är Sven-Olof Ahlberg, Kulturbyggnadsbyrån i Sverige AB med stor kunskap kring historiska betongkonstruktioner och författare till boken Bevara betongen. Stefan Holmgren, Stenkonservering Väst, medverkar också kring praktisk restaurering av betong. Kursen omfattar svenska och internationella exempel på historiska betongkonstruktioner, genomförda renoveringar och antikvariskt tekniska avvägningar i samband med dessa. Vi tar upp betongens estetik och de skademekanismer som bryter ned materialet. I samband med diskussioner om armeringens utveckling berörs även viss hållfasthet och konstruktion. Kursdeltagarna behöver inte ha tekniska förkunskaper men förväntas delta aktivt i undervisningen genom diskussioner och reflektioner. Alla moment berör frågor om kulturhistoriskt värde med exempel på avvägningar och konsekvenser relaterat till fallstudier och studiebesök. Kursen vänder sig till professionella aktörer inom kulturmiljöområdet, t.ex. antikvarier, arkitekter, fastighetsförvaltare, byggentreprenörer, konservatorer och hantverkare.

Mer

Tid

22 januari, 2020 - 24 januari, 2020 (Hela dagen)(GMT+00:00)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Kontakta oss