Kurs i omläggning av tegeltak

26majHela dagenKurs i omläggning av tegeltak- Trosa

Evenemangsdetaljer

Kursen kommer att behandla frågan om återläggning av befintligt taktegel i samband med renovering av underlagstak. När kan ett taktegel återanvändas och när bör det kasseras? Vilka motiv finns för att återanvända taktegel? Undervisningen sker i huvudsak genom föreläsningar samt genom diskussioner i gruppen. Följande punkter kommer att beröras: • Besiktning och bedömning av tegeltak och taktegel, skador och kvalitet m.m. • Projektering • Ekonomiska aspekter på nyläggning/omläggning • Logistik vid genomförande • Tekniskt utförande • Miljömässiga aspekter vid renovering av tegeltak • Kulturhistoriska och estetiska aspekter vid renovering av tegeltak Kursen vänder sig till: Kursen riktar sig till privatpersoner samt yrkesverksamma aktörer (t.ex. fastighetsägare, fastighetsförvaltare, konsulter, projektörer, restaureringsarkitekter, antikvarier och entreprenörer) i bygg- och fastighetsbranschen. Kursen är också öppen för representanter för bostadsrättsföreningar.

Mer

Tid

26 maj, 2018 Hela dagen(GMT+00:00)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Kontakta oss