BYGGNADSVÅRDSFÖRETAGEN

Specialister på kulturhistoriska byggnader

Sök företag
Om Byggnadsvårdsföretagen

Specialister från norr till söder

Byggnadsvårdsföretagen är en branschorganisation där 9 regionala föreningar för byggnadsvårdsföretag samverkar. Tillsammans är vi ca 225 företag med specialist-kompetens inom underhåll och restaurering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader! Vi arbetar främst med alla hundratusentals 18- & 1900-talsbyggnader som finns över hela landet och som har många fina detaljer och karaktärsdrag värda att bevara. Vi utför naturligtvis även arbeten på byggnader med mycket högt kulturhistoriskt värde, t.ex. kyrkor och byggnadsminnen. Våra medlemsföretag finns i hela landet och omfattar alla typer av företag, t.ex. antikvariska och tekniska konsulter, arkitekter, mur- & putsföretag, timmermän, byggföretag, materialproducenter och byggnadsvårdsbutiker.

Traditionella bygghantverkstekniker, material och konstruktioner fungerar ypperligt även för om- & tillbyggnad av äldre hus men också för nybyggande!

Om Byggnadsvårdsföretagen

Hitta nätverk och byggnadsvårdsföretag i ditt län !

Söker du ett specialiserat byggnadsvårdsföretag? Klicka på kartan eller välj aktuellt län ifrån listan i rullmenyn, så öppnas ett nytt fönster med webbsidan för nätverket i den region du valt. Här hittar du kontakter till lokala byggnadsvårdsföretag.

Kurser, seminarier & workshops

Våra medlemsföretag deltar kontinuerligt i olika fortbildningar för att bibehålla sin höga kompetens. De regionala nätverken anordnar olika kurser för sina medlemsföretag och Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs universitet erbjuder kvalificerade seminarier och workshops baserade på utvecklingsprojekt och forskning. Här nedan kan du bläddra mellan aktuella kurser, seminarier och workshops som erbjuds våra medlemsföretag !

Aktuella kurser

Timber frame-kurs på Gotland 14-20 augusti 2017

För tredje året ordnas en timber frame-kurs på Gotland med amerikansk instruktör - denna gång med Josh Jackson från Vermont. Vill du lära dig bygga rejäla stolpverksbyggnader i den amerikanska square-rule-tekniken är det här en kurs för dig! Under kursveckan bygger vi ett hus på med ca 100kvm boyta. Läs mer genom att klicka på knappen!

Timber frame-kurs i USA 27 augusti-3 september 2017

Är du intresserad att lära dig bygga rejäla stolpverkskonstruktioner i den amerikanska timber frame-tekniken? Följ då med på kurs till Jack Sobon i Windsor, Massachusetts ! Kursen omfattar 7 dagar, varav 6 dagar är hantverkskurs och 1 dags exkursion då vi besöker gamla byggnader, timber frame-entreprenörer och Hancock Shaker Village mm. Klicka på knappen för utförlig information!

Traditionellt murverk II 9-11 februari 2017

Hantverkslaboratoriet erbjuder flera fort-bildningskurser riktade till hantverkare under våren 2017. Syftet med kursen är att genom praktiska övningar få insikt i konstruktions-ritning av segmentbåge i tegelmurverk. Delmoment som ingår är bland annat bakomliggande geometri, anpassning till murverket med avseende på öppningsmått och båghöjd, konstruktionsritning av segmentbåge i tegelmurverk samt praktiska ritövningar i full skala samt provläggning av tegelvalvskiften. Hantverkslaboratoriet ger Byggnadsvårds-företagens medlemsföretag 10% rabatt på kurser! Klicka på länken för mer information!

Kallmurning 20-22 april 2017

Hantverkslaboratoriet erbjuder flera fort-bildningskurser riktade till hantverkare under våren 2017.Kursen riktar sig till yrkesverk-samma murare, landskapsvårdare, byggnads-vårdare, stensättare, stenmontörer med viss erfarenhet av kallmurning. Syftet med kursen är att genom praktiska övningar ge insikt i principer och moment som ingår i kallmurning. Byggnadsvårdsföretagens medlemmar har 10% rabatt på kurserna! Läs mer om denna kurs genom att klicka på länken nedan.

Limfärgsmåleri 2 – 23-25 februari 2017

Hantverkslaboratoriet erbjuder flera fort-bildningskurser riktade till hantverkare under våren 2017. Kursen riktar sig till yrkesverk-samma målare, hantverkare, byggnads-vårdare, antikvarier med erfarenhet av att blanda och stryka limfärg. Syftet med kursen är att genom praktiska övningar få insikt i hur materialen fungerar när man målar limfärg på limfärg. Delmoment som ingår är teoretisk genomgång limfärg, förberedelse av material, tillredning, färgbrytning, schablonering samt streck-dragning med limfärg. Byggnadsvårdsföretagens medlemmar har 10% rabatt på kurserna! Läs mer om denna kurs genom att klicka på länken nedan.

Traditionellt murverk 1 26-28 januari 2017

Hantverkslaboratoriet erbjuder flera fort-bildningskurser riktade till hantverkare under våren 2017. Syftet med kursen är att genom praktiska övningar ge insikt i de traditionella tegelförbandens teori, att få insikt i olika traditionella förbands mönsterbild samt deras raka avslut och hörn. Delmoment som ingår är bland annat måttsättning med mursteg, beräkning av mursteg, traditionella tegel-förbands mönsterbilder samt provläggning av traditionella tegelförband. Byggnadsvårds-företagens medlemmar har 10% rabatt på kurserna! Läs mer om denna kurs genom att klicka på länken nedan.

Limfärgsmåleri 1 – 26-28 januari 2017

Hantverkslaboratoriet erbjuder flera fort-bildningskurser riktade till hantverkare under våren 2017. Kursen riktar sig till yrkesverk-samma målare, hantverkare, byggnads-vårdare, antikvarier med erfarenhet av att blanda och stryka limfärg. Syftet med kursen är att genom praktiska övningar få insikt i, och en introduktion till, hur materialen i en limfärg fungerar. Delmoment som ingår är bland annat teoretisk genomgång limfärg, för-beredelse av material, limmernas kemi för praktiker, genomgång av befintliga limtyper, tillredning. färgbrytning och uppstrykning av limfärg. Byggnadsvårdsföretagens medlemmar har 10% rabatt på kurserna! Läs mer om denna kurs genom att klicka på länken nedan.

Stolpverks-seminarium

3-4 februari anordnar Hantverkslaboratoriet + en arbetsgrupp ett seminarium om stolpverk (reisverk, ramverk, stavbyggnader, timber frame mm) ett seminarium med föreläsare från Sverige, Norge, Danmark, Storbritannien och USA. I samband med seminariet kommer även en förening för stolpverksbyggare att bildas.

Bas P/U i Jönköping INSTÄLLD!

Pga få anmälningar är kursen i arbetsmiljösamordning Bas P/U i Jönköping 19 januari inställd. Vi beklagar!