Specialister på kulturhistoriska byggnader

Byggnadsvårdsföretagen

Sök företag

Byggnadsvårdsföretagen är ett samarbete mellan 10 regionala företagsnätverk och är en nationell branschorganisation för specialister inom byggnadsvård. Här finner du ca 225 företag i nästan hela landet med specialistkompetens inom underhåll och restaurering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader ! Är du företagare inom byggnadsvård och ännu inte ansluten, gör du det genom att bli medlem i något av våra medlemsnätverk. Du hittar dem via kartsöksfunktionen nedan.

Våra nätverk

Klicka på önskat län på kartan så finner du byggnadsvårdsföretag i det valda länet!

Nyheter

10/01/2019

Stolpverkskurser + konferens 2019

Hantverkslaboratoriet arrangerar flera stolpverkskurser under våren 2019. Två kurser med Will Beemer från USA är riktade till dem som vill börja designa egna stolpverksbyggnader, medan två kurser med Ulrik Hjort Lassen fokuserar på historiska layoutmetoder respektive nordisk stolpverkstradition. En konferens äger rum i Mariestad 7 maj och är helt inriktad mot historiska stolpverksbyggnader och layoutmetoder med fokus mot medeltid. Stolpverk byggs med en helt annan metodik än t.ex. timmerhus där stockar läggs ovanpå varandra och anpassas till varandra efterhand. Det är inte möjligt när man t.ex. bygger en klockstapel där allt måste prefabriceras som lösa delar och sedan sättas samman när konstruktionen reses. För att tåla de stora påfrestningarna måste alla sammanfogningar vara exakta och tajta. Detta kräver ett system för utslagning och anpassning efter varierande dimensioner och form-avvikelser i byggnadsdelarna. Det finns historiska metoder för detta som fortfarande är levande ute i Europa, men som vi förlorat kunskapen om i Sverige.

Klicka här för program till samtliga kurser och konferens!

19/01/2019

Byggnadsvård i Norr anslutet till BVF med 3 medlemsföretag !

Under hösten 2018 sökte Byggnadsvård i Norr (Norrbotten-Västerbotten- Österbotten) medlemskap i BVF. Hittills har tre av medlemsföretagen valt att ansluta till BVF; Vintish Consulting AB, Mixter X samt Västerbottens Kakelugnsmureri AB.

10/01/2019

50 medlemmar certifierade för Behörig Kulturbyggnader under 2018

Under 2018 genomförde BVF två kurstillfällen av den certifierande kursen Behörig kulturbyggnader som är en grundläggande kurs i kulturvård och behandlar allt från bebyggelsehistoria, restaureringshistoria, internationella dokument kring restaurering, lagstiftning och rollfördelning inom kulturvården.

19/01/2019

De första direktansluta företagen nu invalda i BVF !

BVFs styrelse hälsar Anette Lund Contexto AB, Lassas Byggnadsvård, Gysinge Kulturbygg samt FC Mureri & Kakelugnar AB välkomna som medlemmar ! Vid styrelsemötet 18 januari beslutade styrelsen att bevilja medlemskap för dessa fyra företag. Bakgrunden är att BVF under hösten 2018 genom två extra-stämmor beslutat att ändra i stadgarna så att enskilda företag ska kunna ansluta till BVF i de län där det saknas nätverk eller där existerande nätverk valt att inte vara anslutet till BVF. Denna möjlighet gäller  endast företag i Jämtland, Västernorrland, Gävleborg, Halland och Blekinge.

10/01/2019

Byggnadsvårdens Konvent 25-27 september 2019

25-27 september går 2019 års konvent av stapeln i Mariestad, så boka in dessa dagar redan nu! BVF är för första gången medarrangör och vi är mitt uppe i planeringsarbetet. Vi räknar med att konventet kommer att locka uppemot 600 professionella aktörer från branschen. BVF har bokat hela vandrarhemmet i Mariestad med 53 bäddar som inom kort kommer att erbjudas våra medlemsföretag till självkostnadspris. Foto; Åsa Lindberg, Bellmanochjag AB

14/10/2018

Pris till avhandling om medeltida kyrktak

Naturvetenskapliga fakultetens avhandlingspris 2018 tilldelas Kristina Linscott vid institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet. Genom att kombinera olika byggnadsarkeologiska undersökningsmetoder med arkitekturanalys och noggrann dendrokronologisk empiri förnyar Kristina Linscott sitt forskningsfält med ny kunskap om medeltida kyrkoarkitektur. Kyrkobyggnader från 1100-talet är ett viktigt arkeologiskt källmaterial för tolkningar av arkitekturen eftersom det saknas skriftliga källor från den tiden. I Kristina Linscotts doktorsavhandling är det särskilt kyrkornas vindar, med bevarade takkonstruktioner, som är i fokus. – Vindarna är knappt beforskade, sällan besökta och nästan helt intakta.  Läs Kristina Linscotts avhandling här!

02/10/2017

Byggnadsvården mitt i prick i cirkulär ekonomi!

En ny modell för hållbar samhällsekonomi håller på att etableras.  Den traditionella resursförbrukande ekonomin där nya resurser används för att producera något som sedan slängs och blir avfall måste med nödvändighet ersättas av ett betydligt mer resurssnålt förhållningssätt i alla delar av ekonomin. Det mest hållbara är naturligtvis den resurs som inte behöver tas i anspråk och här utgör byggnadsvårdens arbetssätt själva sinnebilden för detta förhållningssätt; genom  varsamt bevarande, små reparationsinsatser och regelbundet underhåll kan byggnader användas i många hundra år. Äldre, kulturhistoriska byggnader är också ofta solida konstruktioner som kan anpassas för nya användningar, vilket också är ett klimatmässigt bra. Läs mer om cirkulär ekonomi! Läs mer om Ellen MacArthur foundation!

17/01/2019

Klimatanpassning av gamla hus

Vill du läsa om hur klimatförändringarna påverkar gamla hus och vad du kan göra för att anpassa ditt hus för att möta de förändringar klimatförändringarna innebär? Historic Environment Scotland (motsvarigheten till RAÄ) har gjort en handbok med information och åtgärder. Klicka här för att ladda ned rapporten från Spara och bevara och läsa rapporten som pdf !

Kalendarium

januari, 2019

Inga evenemang

Kurser & seminarier

Hantverkslaboratoriets stolpverks-kurser

Hantverkslaboratoriet anordnar flera kurser inom stolpverksbyggande under vår och försommar 2019 samt en konferens. Flera kurser fokuserar på historiska stolverkskonstruktioner medan ett några är inriktade mot nyproduktion inom ett hantverk med mycket lång tradition.

Läs information om alla kurser genom att klicka här !

 

Kontakt

Henrik Larsson har en kanslifunktion för Byggnadsvårdsföretagen och du kan kontakta honom på e-post info@byggnadsvardsforetagen.se eller använd formuläret nedan. Du kan också ringa på 070-529 99 41.

Cecilia Hammarström är ordförande för Byggnadsvårdsföretagen. Vill du komma i kontakt med Cecilia kan du mejla på ordforande@byggnadsvardsforetagen.se eller ringa 070-525 75 77

Skicka oss ett meddelande

Är du intresserad av att veta mer om oss? Klicka på knappen nedan och läs mer om vilka vi är och vad vi gör.

Läs mer om oss

Kontakta oss

X