Specialister på kulturhistoriska byggnader

Byggnadsvårdsföretagen

Sök företag

Byggnadsvårdsföretagen är ett samarbete mellan 11 regionala företagsnätverk och utgör en nationell branschorganisation för specialister inom byggnadsvård. Här finner du ca 250 företag i nästan hela landet med specialistkompetens inom underhåll och restaurering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader !

Våra nätverk

Klicka på önskat län på kartan så finner du byggnadsvårdsföretag i det valda länet!

Nyheter

21/11/2017

Kurser i byggnadsvård för arkitekter, ingenjörer & hantverkare på LInné-universitetet

Linné-universitet ger flera olika fristående kurser som rör byggnadsvård, bl.a. Arkitektur och byggnadsteknisk historia 7,5 hp, Byggnadsvård 1, 7,5 hp samt Analys av äldre träkonstruktioner 7,5 hp. Sök info om byggnadsvård på Linné-universitets hemsida !

25/06/2017

Vetenskaplig artikel om medeltida tornstapeln i Grevbäck

Mattias Hallgren, Hallgren Hantverk/Traditionsbärarna, bedriver utvecklingsarbete kring de medeltida klockstaplar han varit med att upptäcka i Skara stift. Läs artikel på engelska presenterad i Cambridge genom att klicka här!

25/06/2017

Inventering av klockstaplar i Skara Stift

Mattias Hallgren och hans kollegor i Traditionsbärarna har på uppdrag av Skara stift inventerat ett knappt 30-tal klockstaplar i stiftet och 7 av dessa bedömdes vara medeltida – något som tidigare varit okänt. Läs rapporten från klockstapelinventeringen genom att klicka här!

25/06/2017

Utvecklingsarbete kring fynd i tornhuv i Hardemo kyrka, Örebro län

Daniel Eriksson har på uppdrag av flera stift medverkat i inventering av taklag i kyrkor. I takhuven till Hardemo kyrkas torn fann han en taksparre som var uttagen ur stocken på ett intressant sätt. Kyrkan är byggt ca 1175 och tornet ca 1275 och sparren bör vara ursprunglig. Hör Daniel berätta om sina iakttagelser och det projektet han genomförde för att testa sin hypotes kring fyndet under Byggnadsvårdens konvent. Daniel berättar om projektet torsdag 28 september.

12/09/2017

Ny studie ger starkt stöd för hot mixing av kalkbruk!

Historic Environment Scotland – motsvarigheten till Riksantikvarieämbetet – har genomfört en studie av fler än 3000 putsprover från äldre byggnader i Skottland för att få klarhet kring vilken typ av kalk som använts i dessa putser. En stor majoritet har visat sig vara lufthårdnande kalker blandade genom hot mixing, medan endast en mindre del har innehållit hydraulisk kalk. Läs en sammanfattning av den presentation som Jessica Snow från Historic Scotland gav på Building Limes Forum i Trondheim 10 september 2017.Klicka här !

21/11/2017

Stort behov av byggnadsvårdskompetens i Blekinge och Lunds stift

Hantverkslaboratoriet genomför för närvarande en seminarieserie i samarbete med flera av Svenska kyrkans stift. Vid seminariet i Karlshamn 21 november beskrev Ivar Wenster från konsutföretaget Ankdammen AB behoven och kompetenssituationen  inom byggnadsvård i Blekinge län. Länet har ett mycket varierat byggnadsbestånd med bl.a. många befästningar, konstruktioner i vatten m.m. Stiftsantikvarie Heikki Ranta i Lunds stift berättade om de omfattande restaureringsarbeten som årligen genomförs i stiftet. Den samlade bilden är att det  generellt sett finns kompetens – men inte alltid i tillräcklig omfattning. Det finns behov av fler aktörer inom följande områden; konservatorer, stenhuggare, timmermän, konsulter som utför vård- och underhållsplaner för kyrkor, klimatstyrning, den gröna miljön som landskapsvårdare, landskapsarkitekter och -ingenjörer, arborister m.fl.

12/09/2017

Ny bok om kalk & kalkbruk

Krister Berggren, nestor inom byggnadsvård med ett särskilt intresse för kalkbruk ger ut en ny bok kallad Kalkens hemligheter – teknik och historia. Krister bygger på boken teknisk-historisk forskning samt på de praktiska erfarenheter han gjort genom medverkan i många restaureringsprojekt. Håll utkik i din boklåda eller nätbokhandlare i mitten av oktober! Länk till förlagets presentation!

 

26/09/2017

4 rapporter om takmaterial att ladda ned!

Hantverkslaboratoriet driver projektet ”Traditionella takmaterial” och nu finns fyra rapporter att ladda ned; skiffer, näver, tegel och understruket tegel. I tillägg finns en rad andra rapporter att ladda hem!Länk till Hantverkslaboratoriets digitala rapporter!

26/09/2017

Köp energiboken!

Att tilläggsisolera eller finna en bra uppvärmningslösning för äldre kulturhistoriskt värdefulla byggnader är svårt – liksom att finns fungerande lösningar för våtrum. Köp Energiboken som Svenska byggnadsvårdsföreningen tagit fram! En rad experter på området har skrivit artiklar som guidar dig rätt! Klicka här för att besöka byggnadsvårdsföreningens webbshop!

02/10/2017

Byggnadsvården mitt i prick i cirkulär ekonomi!

En ny modell för hållbar samhällsekonomi håller på att etableras.  Den traditionella resursförbrukande ekonomin där nya resurser används för att producera något som sedan slängs och blir avfall måste med nödvändighet ersättas av ett betydligt mer resurssnålt förhållningssätt i alla delar av ekonomin. Det mest hållbara är naturligtvis den resurs som inte behöver tas i anspråk och här utgör byggnadsvårdens arbetssätt själva sinnebilden för detta förhållningssätt; genom  varsamt bevarande, små reparationsinsatser och regelbundet underhåll med högkvalitativa material kan byggnader användas i många hundra år. Äldre, kulturhistoriska byggnader är också ofta solida konstruktioner som kan anpassas för nya användningar, vilket också är ett klimatmässigt bra. Läs mer om cirkulär ekonomi! Läs mer om Ellen MacArthur foundation!

Kalendarium

november, 2017

9novHela dagenTegeltak - återläggning av taktegel vid renovering- Mariestad

14novHela dagenMaskinhyvlade stickspån- Skara

21nov09:00- 16:00Hantverkslaboratoriet & aktuella projekt inom byggnadsvården- Karlshamn

22nov09:00- 16:00Hantverkslaboratoriet & aktuella projekt inom byggnadsvården- Växjö

22nov - 23nov 2209:00nov 23Bevarande & Restaurering av kulturhistoriska byggnader- Stockholm

23nov09:00- 16:00Hantverkslaboratoriet & aktuella projekt inom byggnadsvården- Västerås

Kurser & seminarier

Kursmoduler på YH-utbildning Kulturmålare i Mariestad öppna för ansökningar!

Under läsåret 2017-18 genomförs en yrkeshögskoleutbildning Kulturmålare – traditionell byggnadsmåleri vid den kommunala plattformen Dacapo Mariestad under ledning av målarmästare Tom Granath. Det finns några lediga platser på några av modulerna i utbildningen och det är nu alltså möjligt att söka dessa som separata kurser. Det gäller;

Limfärgsmåleri med papp- & vävspänning 6/11-10/12 2017

Emulsionsfärger 5/2-4/3 2018

Kalkfärger & silikatfärger 26/3 – 29/4 2018

Oljeförgyllning och korrosion 30/4-27/5

Är du intresserad av att gå någon av dessa delkurser?

Kontakta utbildningsledare Thomas Qvick Tel: 0501-75 57 74 thomas.qvick@mariestad.se

Fortbildningskurser för yrkesverksamma hos Hantverkslaboratoriet i höst och vinter!

Hantverkslaboratoriet erbjuder flera korta kurser som är riktade till yrkesverksamma hantverkare samt i vissa fall även till andra professionella aktörer. Du hittar kurserna ovan i kalendariet samt på Hantverkslaboratoriets hemsida här!

Kontakt

Henrik Larsson har en kanslifunktion för Byggnadsvårdsföretagen och du kan kontakta honom på e-post info@byggnadsvardsforetagen.se eller använd formuläret nedan. Du kan också ringa på 070-529 99 41.

Cecilia Hammarström är ordförande för Byggnadsvårdsföretagen. Vill du komma i kontakt med Cecilia kan du mejla på ordforande@byggnadsvardsforetagen.se eller ringa 070-525 75 77

Skicka oss ett meddelande

Är du intresserad av att veta mer om oss? Klicka på knappen nedan och läs mer om vilka vi är och vad vi gör.

Läs mer om oss

Kontakta oss

X