BYGGNADSVÅRDSFÖRETAGEN

Specialister på kulturhistoriska byggnader

Sök företag
Om Byggnadsvårdsföretagen

Specialister från norr till söder

Byggnadsvårdsföretagen är en branschorganisation där 9 regionala föreningar för byggnadsvårdsföretag samverkar. Tillsammans är vi ca 200 företag med specialist-kompetens inom underhåll och restaurering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader! Vi arbetar främst med alla tiotusentals 18- & 1900-talsbyggnader som finns över hela landet och som har många fina detaljer och karaktärsdrag värda att bevara. Vi utför naturligtvis även arbeten på byggnader med mycket högt kulturhistoriskt värde, t.ex. kyrkor och byggnadsminnen. Våra medlemsföretag finns i hela landet och omfattar alla typer av företag, t.ex. antikvariska och tekniska konsulter, arkitekter, mur- & putsföretag, timmermän, byggföretag, materialproducenter och byggnadsvårdsbutiker.

Traditionella bygghantverkstekniker, material och konstruktioner fungerar ypperligt även för om- & tillbyggnad av äldre hus men också för nybyggande!

Om Byggnadsvårdsföretagen

Hitta nätverk och byggnadsvårdsföretag i ditt län !

Söker du ett specialiserat byggnadsvårdsföretag? Klicka på kartan eller välj aktuellt län ifrån listan i rullmenyn, så öppnas ett nytt fönster med webbsidan för nätverket i den region du valt. Här hittar du kontakter till lokala byggnadsvårdsföretag.

Kurser, seminarier & workshops

Våra medlemsföretag deltar kontinuerligt i olika fortbildningar för att bibehålla sin höga kompetens. De regionala nätverken anordnar olika kurser för sina medlemsföretag och Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs universitet erbjuder kvalificerade seminarier och workshops baserade på utvecklingsprojekt och forskning. Här nedan kan du bläddra mellan aktuella kurser, seminarier och workshops som erbjuds våra medlemsföretag !

Aktuella kurser

Winter working with lime – kurs i Skottland

Lär dig knepen så att du kan förlänga puts-säsongen för kalkbruk! Scottish Lime Centre Trust anordnar 1-dagskurser kring detta ämne 29/9, 4/11 & 2/12.

Summer working with lime – kurs i Skottland

Edinburgh 24 juni. Scottish Lime Centre Trust är ett institut utanför Edinburgh som jobbar med forskning och utbildning kring historiska kalkputser. Att hantera kalkputs under sommaren med sol, höga temperaturer och uttorkande vind ställer stora krav på rätt hantering. Här får du en endagarskurs i rätt hantering av kalkputs sommartid.

Timber frame Jack Sobon !

Obs! Fulltecknad! Gotland 15-20 augusti 2016. Hummelbos Byggnadsvård AB erbjuder en 6 dagars kurs med den i USA legendariske arkitekten och timber frame-specialisten Jack Sobon. Kursen är helt praktisk och vänder sig till professionella hantverkare. Du kan ställa dig i kö till reservplats om det sker något sent återbud. Öppet hus fredag 19 augusti kl 13-16.