BYGGNADSVÅRDSFÖRETAGEN

Specialister på kulturhistoriska byggnader

Sök företag
Om Byggnadsvårdsföretagen

Specialister från norr till söder

Byggnadsvårdsföretagen är en branschorganisation där 9 regionala föreningar för byggnadsvårdsföretag samverkar. Tillsammans är vi ca 225 företag med specialist-kompetens inom underhåll och restaurering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader! Vi arbetar främst med alla hundratusentals 18- & 1900-talsbyggnader som finns över hela landet och som har många fina detaljer och karaktärsdrag värda att bevara. Vi utför naturligtvis även arbeten på byggnader med mycket högt kulturhistoriskt värde, t.ex. kyrkor och byggnadsminnen. Våra medlemsföretag finns i hela landet och omfattar alla typer av företag, t.ex. antikvariska och tekniska konsulter, arkitekter, mur- & putsföretag, timmermän, byggföretag, materialproducenter och byggnadsvårdsbutiker.

Traditionella bygghantverkstekniker, material och konstruktioner fungerar ypperligt även för om- & tillbyggnad av äldre hus men också för nybyggande!

Om Byggnadsvårdsföretagen

Hitta nätverk och byggnadsvårdsföretag i ditt län !

Söker du ett specialiserat byggnadsvårdsföretag? Klicka på kartan eller välj aktuellt län ifrån listan i rullmenyn, så öppnas ett nytt fönster med webbsidan för nätverket i den region du valt. Här hittar du kontakter till lokala byggnadsvårdsföretag.

Kurser, seminarier & workshops

Våra medlemsföretag deltar kontinuerligt i olika fortbildningar för att bibehålla sin höga kompetens. De regionala nätverken anordnar olika kurser för sina medlemsföretag och Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs universitet erbjuder kvalificerade seminarier och workshops baserade på utvecklingsprojekt och forskning. Här nedan kan du bläddra mellan aktuella kurser, seminarier och workshops som erbjuds våra medlemsföretag !

Aktuella kurser

Kurs Motorsågskörkort A – 2 & 12 juni

Byggnadsvårdsföretagen i Sverige vill hälsa alla medlemmar välkomna till kurs i säkerhet kring framförande av motorsåg. Hantverkare som arbetar med byggnation och reparation behöver behörighet A, d.v.s arbete med redan fällt virke. Du kan välja mellan två olika kursdatum/platser; Vederslöv (Växjö) 2 juni och Ödeshög 12 juni. Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg vid diverse vanligt förekommande sågarbeten. Pris; 2000 kr + moms inkl. lunch. (ej medlem i Byggnadsvårdföretagen betalar 2500 kr + moms) Anmälan; görs till Petra Ensjö Einarson på info@byggnadsvard.nu senast en vecka före kursstart.

Kurs ställningsbyggnad 9m, Vagnhärad 22 juni

Åhlund Byggnadsvård AB, medlem i Nätverket för Byggnadsvård i Södermanland och Stockholm och därmed i BVF anordnar kurs i Ställningsbyggnad 9m 22 juni - båda kurserna ges i Vagnhärad. Anmälan senast 8 maj till Jon Åhlund på jon@ahlundbyggnadsvard.se Läs mer genom att klicka på knappen.

Heta arbeten, Vagnhärad 8 juni

Åhlund Byggnadsvård AB, medlem i Nätverket för Byggnadsvård i Södermanland och Stockholm och därmed i BVF anordnar kurs i Heta arbeten 8 juni i Vagnhärad. Anmälan senast 8 maj till Jon Åhlund på jon@ahlundbyggnadsvard.se Läs mer genom att klicka på knappen.

Tegeltak- återläggning vid renovering

Kurs riktar sig till yrkesverksamma aktörer, t.ex. fastighetsägare, fastighetsförvaltare, konsulter, projektörer, restaureringsarkitekter, antikvarier och entreprenörer) i bygg- och fastighetsbranschen. Kursen är också öppen för representanter för bostadsrättsföreningar, med inblick i processen kring en underhållsentreprenad. Syftet är att ge insikt i de olika aspekter som finns att beakta vid renovering av tegeltak, med fokus på återläggning. Delmoment som ingår är bland annat besiktning och bedömning, projektering, ekonomi vid nyläggning/omläggning, logistik, tekniskt utförande, miljömässiga faktorer samt kulturhistoriska och estetiska aspekter.

Kurs för timmermän i Kizhi, Ryssland 11-30 september

Kizhi museum is now accepting applications for the first international ICCROM course “Wooden architecture conservation and restoration” that will be held in Petrozavodsk and in Kizhi island on September 11-30, 2017. The course is an intensive program that combines theoretical and practical sessions, as well as participation in the restoration projects at the Kizhi museum. There will also be visits to the most interesting wooden architectural monuments in Karelia.

Timber frame-kurs på Gotland 14-20 augusti 2017

För tredje året ordnas en timber frame-kurs på Gotland med amerikansk instruktör - denna gång med Josh Jackson från Vermont. Vill du lära dig bygga rejäla stolpverksbyggnader i den amerikanska square-rule-tekniken är det här en kurs för dig! Under kursveckan bygger vi ett hus på med ca 100kvm boyta. Josh ger även 2 kvällsföreläsningar; en om de projekt han jobbat med i företaget TimberHomes och en om konstruktionslära och användning av SketchUp. Vi genomför även en studieresa en eftermiddag-kväll och tittar på några gotländska stolpverkshus. Läs mer genom att klicka på knappen!

Timber frame-kurs i USA 28 augusti-3 september 2017

Följ med på kurs till timber frame-gurun Jack Sobon i Massachusetts, USA ! Kursen omfattar 7 dagar, varav 6 dagar är hantverkskurs och 1 dags exkursion då vi besöker gamla byggnader, timber frame-entreprenörer och Hancock Shaker Village mm. En oförglömlig vecka kan utlovas! Klicka på knappen för utförlig information!

Traditionellt murverk II – Flyttad till hösten 2017 !

Hantverkslaboratoriet erbjuder flera fort-bildningskurser riktade till hantverkare under våren 2017. Syftet med kursen är att genom praktiska övningar få insikt i konstruktions-ritning av segmentbåge i tegelmurverk. Delmoment som ingår är bland annat bakomliggande geometri, anpassning till murverket med avseende på öppningsmått och båghöjd, konstruktionsritning av segmentbåge i tegelmurverk samt praktiska ritövningar i full skala samt provläggning av tegelvalvskiften. Hantverkslaboratoriet ger Byggnadsvårds-företagens medlemsföretag 10% rabatt på kurser! Klicka på länken för mer information!

Traditionellt murverk 1 Flyttad till hösten 2017 !

Hantverkslaboratoriet erbjuder flera fort-bildningskurser riktade till hantverkare under våren 2017. Syftet med kursen är att genom praktiska övningar ge insikt i de traditionella tegelförbandens teori, att få insikt i olika traditionella förbands mönsterbild samt deras raka avslut och hörn. Delmoment som ingår är bland annat måttsättning med mursteg, beräkning av mursteg, traditionella tegel-förbands mönsterbilder samt provläggning av traditionella tegelförband. Byggnadsvårds-företagens medlemmar har 10% rabatt på kurserna! Läs mer om denna kurs genom att klicka på länken nedan.