BYGGNADSVÅRDSFÖRETAGEN

Specialister på kulturhistoriska byggnader

Sök företag
Om Byggnadsvårdsföretagen

Specialister från norr till söder

Byggnadsvårdsföretagen är en branschorganisation där 9 regionala föreningar för byggnadsvårdsföretag samverkar. Tillsammans är vi ca 200 företag med specialist-kompetens inom underhåll och restaurering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader! Vi arbetar främst med alla tiotusentals 18- & 1900-talsbyggnader som finns över hela landet och som har många fina detaljer och karaktärsdrag värda att bevara. Vi utför naturligtvis även arbeten på byggnader med mycket högt kulturhistoriskt värde, t.ex. kyrkor och byggnadsminnen. Våra medlemsföretag finns i hela landet och omfattar alla typer av företag, t.ex. antikvariska och tekniska konsulter, arkitekter, mur- & putsföretag, timmermän, byggföretag, materialproducenter och byggnadsvårdsbutiker.

Traditionella bygghantverkstekniker, material och konstruktioner fungerar ypperligt även för om- & tillbyggnad av äldre hus men också för nybyggande!

Om Byggnadsvårdsföretagen

Hitta nätverk och byggnadsvårdsföretag i ditt län !

Söker du ett specialiserat byggnadsvårdsföretag? Klicka på kartan eller välj aktuellt län ifrån listan i rullmenyn, så öppnas ett nytt fönster med webbsidan för nätverket i den region du valt. Här hittar du kontakter till lokala byggnadsvårdsföretag.

Kurser, seminarier & workshops

Våra medlemsföretag deltar kontinuerligt i olika fortbildningar för att bibehålla sin höga kompetens. De regionala nätverken anordnar olika kurser för sina medlemsföretag och Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs universitet erbjuder kvalificerade seminarier och workshops baserade på utvecklingsprojekt och forskning. Här nedan kan du bläddra mellan aktuella kurser, seminarier och workshops som erbjuds våra medlemsföretag !

Aktuella kurser

Nordiskt forum för byggnadskalk Malmö 17-18 nov

Nordiskt för byggnadskalk genomförs sitt årsmöte i Malmö 17-18 nov. Klicka på knappen för mer information om program, anmälan mm.

Kurs i heta arbeten Sörmland/Stockholm

Nätverket i Sörmland/Stockholm planerar att erbjuda en kurs i Heta arbeten för Byggnadsvårdsföretagens medlemmar. Kontakta föreningen om du är intresserad; post@byggnadsvardisormland.se

Kalkbränning på Gotland – öppet hus fredag kväll 28 okt

Buttle Kalk AB bränner en kalkugn och genomför hela processen från istapling, bränning, urplockning samt våtsläckning under veckan 24-30 oktober. Var med och elda ett natt-pass eller kom på öppet hus och se det vackra skådespelet fredag kväll 29 oktober då det är öppet hus.

Bygg og bevar-träff i Oslo 25 nov.

Bygg og bevar ordnar en träff i Oslo 25 november och delar även ut sitt pris vid denna tillställning.

Skifferläggningskurs, Voss Norge 4-5 nov

Gå en tvådagarskurs i läggning av skiffertak i Voss i Norge.

Arbetsmiljösamordning Bas P/U Örebro 13 december

Byggnadsvårdsföretagen erbjuder kurser i arbetsmiljösamordning Bas P/U i Sundsvall 8 december och Örebro 13 december till halva normalpriset 2950:- + moms! 30 platser finns på varje kurs!

Arbetsmiljösamordning Bas P/U Sundsvall 8 december

Byggnadsvårdsföretagen erbjuder kurser i arbetsmiljösamordning Bas P/U i Sundsvall 8 december och Örebro 13 december till halva normalpriset 2950:- + moms! 30 platser finns på varje kurs!

Winter working with lime – kurs i Skottland

Lär dig knepen så att du kan förlänga puts-säsongen för kalkbruk! Scottish Lime Centre Trust anordnar 1-dagskurser kring detta ämne 29/9, 4/11 & 2/12.