Specialister på kulturhistoriska byggnader

Byggnadsvårdsföretagen

Sök företag

Byggnadsvårdsföretagen är ett samarbete mellan 11 regionala företagsnätverk och utgör en nationell branschorganisation för specialister inom byggnadsvård. Här finner du ca 250 företag i nästan hela landet med specialistkompetens inom underhåll och restaurering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader !

Våra nätverk

Klicka på önskat län på kartan så finner du byggnadsvårdsföretag i det valda länet!

Nyheter

30/01/2018

Kurs "Behörig kulturbyggnader" Eksjö 22-24 mars

Byggnadsvårdsföretagen erbjuder alla sina medlemsföretag möjlighet att gå en matnyttig kurs om allt det där andra än själva hantverksarbetet; rollfördelning inom kulturvården, arkitekturhistoria, svensk bebyggelsehistoria, lagstiftning som kulturmiljölagen och bidragsförordningen, restaureringshistoria samt genomgång om de internationella dokument som vägleder byggnadsvårdsarbetet. Kurs anordnas tillsammans med Hantverkslaboratoriet och går fr.o.m. torsdag lunch 22 mars t.o.m. lördag 24 mars, dvs 2½dag för endast 2900:- + moms! Klicka här för mer information!

30/01/2018

Stolpverk Norden, Mariestad 13-14 april Konferens & årsmöte

Föreningen Stolpverk Norden som bildades i februari 2017 i samband med en konferens som lockade omåttligt många deltagare – 145 personer – anordnar en ny konferens och håller årsstämma 13-14 april i Mariestad. Även i år blir det internationella föreläsare från USA, England, Finland, Danmark och Norge, så vi får tro att det blir en lika intressant konferens i år. Inriktningen är denna gång modernt stolpverksbyggande. Klicka här för program och anmälan!

12/09/2017

Hot mixing av kalkbruk!

Historic Environment Scotland – motsvarigheten till Riksantikvarieämbetet – har nyligen publicerat en teknisk rapport kring användning av stukasläckt kalkbruk – hot mix – samt går igenom bevisen för att detta varit mycket vanligt i Storbritannien och på Irland samt varför hot mixing är en bra metod. Scottish Lime Centre Trust har skrivit rapporten på uppdrag av Historic Scotland och man har genomfört en studie av fler än 3000 putsprover från äldre byggnader i Skottland för att få klarhet kring vilken typ av kalk som använts i dessa putser. En stor majoritet har visat sig vara lufthårdnande kalker blandade genom hot mixing, medan endast en mindre del har innehållit hydraulisk kalk. Scottish LIme Centre Trust ordnar också endagarskurser i Charlestown utanför Edinburgh för både projektörer och hantverkare/byggmästare. Kolla efter kurser i kalendariet!

Klicka här för kurser för hantverkare!

Klicka här för kurs för projektörer!

Klicka på denna länk som tar dig till rapporten!

 

25/06/2017

Vetenskaplig artikel om medeltida tornstapeln i Grevbäck

Läs artikel om klockstapeln på engelska här!Mattias Hallgren, Hallgren Hantverk/Traditionsbärarna, bedriver utvecklingsarbete kring de medeltida klockstaplar han varit med att upptäcka i Skara stift.

25/06/2017

Utvecklingsarbete kring fynd i tornhuv i Hardemo kyrka, Örebro län

Daniel Eriksson har på uppdrag av flera stift medverkat i inventering av taklag i kyrkor. I takhuven till Hardemo kyrkas torn i Örebro län fann han en taksparre som var uttagen ur stocken radiellt och han gjorde bedömningen att man vid bygget lyckats klyva ut 8 sparrar ur samma stock. Kyrkan är byggt ca 1175 och tornet ca 1275 och sparren bör vara ursprunglig. Hör Daniel berätta om sina iakttagelser och se det praktiska försök han genomförde för att testa sin hypotes kring fyndet. Länk till film publicerad av Örebro läns museum !

25/06/2017

Inventering av klockstaplar i Skara Stift

Mattias Hallgren och hans kollegor i Traditionsbärarna har på uppdrag av Skara stift inventerat ett knappt 30-tal klockstaplar i stiftet och 7 av dessa bedömdes vara medeltida – något som tidigare varit okänt. Läs rapporten om inventeringen av klockstaplar här !

24/11/2017

Minska koldioxidutsläpp genom att bevara tegeltaken !

Byggnadsvård innebär den ultimata formen av resurshushållning. Genom att bevara så mycket som möjligt och minimera ingrepp bidrar man till ett hållbart samhälle. Inom den konventionella byggsektorn är det vanligt att fullt funktionsdugliga tegeltak slängs och ersätts med nya tegel. Det är ett ohållbart förhållningssätt ur miljösynvinkel. Att tillverka 200kvm nytt tegel och köra det 25 mil från fabriken till byggarbetsplatsen producerar lika mycket koldioxid som en bil släpper ut under 7100 mils körning! Hantverkslaboratoriet har givit ut en ny bok om bevarande och återläggning av tegeltak. Ladda ned skriften här!

24/11/2017

Kör fossilfritt med din diesel-bil !

Byggnadsvård är en bransch som inte kräver så mycket insatsmaterial jämfört med den konventionella byggsektorn, men i gengäld är den arbetsintensiv. Många arbetstimmar på objektet kräver i regel många transporter till och från arbetsplatsen, vilket innebär en miljöbelastning. Nu har dock alla som kör en diesel-bil chansen att minska utsläppen av växthusgaser kraftigt genom att tanka fossilfri HVO – hydrerad vegetabilisk olja. HVO är ett helt fossilfritt bränsle som framställs av vegetabiliskt och animaliskt avfall. Genom att byta till HVO kan du vara klimatsmart utan att byta bil. HVO är identiskt med fossil diesel och funkar därför problemfritt i vanliga dieselmotorer. PSA-koncernen med Citroen och Peugeot ligger i framkant och har genomfört tester och funnit att HVO inte innebär någon risk för motorerna och därför godkänt bränslet i sina bilar – liksom i princip alla lastbilstillverkare. Miljökrav från kommuner och företag gör att många åkerier väljer att tanka HVO i sina lastbilar.

Grön diesel ger rekordlåga utsläpp. – DN

Bra miljöprestanda med HVO i dieslar. -DN

Läs Motormännens artikel om HVO här !

Läs HVO-tillverkaren Nestes artikel här !

Läs mer hos HVO-tillverkaren Energifabriken !

24/11/2017

Mycket gammal klockstapel funnen i Svedvi, Hallstahammar

Västerås stift har uppdragit åt Stiftelsen Kulturmiljövård att inventera stiftets kyrkor för att fastställa bevarade medeltida taklag. Antikvarie Lisa Skanser har tillsammans med Daniel Eriksson, Bygg & Hantverk i Karlskoga identifierar ca 35 kyrkor med bevarade medeltida delar.  I vissa fall finns mycket bevarat. I tillägg har man identifierat en klockstapel som bedöms vara mycket gammal – vid Svedvi kyrka i Hallstahammar. Svar på dendrodatering väntas senare i vinter.

26/09/2017

4 rapporter om takmaterial att ladda ned!

Hantverkslaboratoriet driver projektet ”Traditionella takmaterial” och nu finns fyra rapporter att ladda ned; skiffer, näver, tegel och understruket tegel. I tillägg finns en rad andra rapporter att ladda hem!Länk till Hantverkslaboratoriets digitala rapporter!

02/10/2017

Byggnadsvården mitt i prick i cirkulär ekonomi!

En ny modell för hållbar samhällsekonomi håller på att etableras.  Den traditionella resursförbrukande ekonomin där nya resurser används för att producera något som sedan slängs och blir avfall måste med nödvändighet ersättas av ett betydligt mer resurssnålt förhållningssätt i alla delar av ekonomin. Det mest hållbara är naturligtvis den resurs som inte behöver tas i anspråk och här utgör byggnadsvårdens arbetssätt själva sinnebilden för detta förhållningssätt; genom  varsamt bevarande, små reparationsinsatser och regelbundet underhåll med högkvalitativa material kan byggnader användas i många hundra år. Äldre, kulturhistoriska byggnader är också ofta solida konstruktioner som kan anpassas för nya användningar, vilket också är ett klimatmässigt bra. Läs mer om cirkulär ekonomi! Läs mer om Ellen MacArthur foundation!

Kalendarium

februari, 2018

8feb - 10feb 813:00feb 10Traditionella murverkskonstruktioner 2 - Kurs i tillämpad valvgeometri - segmentbåge- Mariestad

Kurser & seminarier

Timber frame-kurs på Gotland 6-12 augusti med Josh Jackson

Den som är nyfiken på svensk stolpverkstradition har stor behållning av att gå en kurs i amerikansk stolpverksteknik. Det ger en stor förståelse för byggprincipen oavsett regional eller nationell version av byggtekniken. Dessutom lär du dig att bygga! Efter denna veckas kurs kan du  bygga ditt eget hus själv i en enkel, robust och hållbar teknik. Denna kurs lär ut den så kallade square rule-tekniken som är otroligt smart för både hantverkare och självbyggare; du tillverkar en del i taget och när du är klar med alla delar är det bara att resa huset. För bra för att vara sant? Nej, square rule-metoden som uppfanns ca 1800 i USA innebar en revolution jämfört med de mer komplicerade layout-systemen som funnits tidigare, t.ex. scribe rule eller tumbling. På denna kurs som äger rum 6-12 augusti 2018 på sydöstra Gotland bygger vi en lada 24 x 40 fot med vidbyggt vindskydd för hästar. Instruktör är Josh Jackson från Timber Homes Vermont LLC och han har mycket stor erfarenhet av att lära ut hantverket. Lunch och fika ingår samt en del kvällsarrangemang och avslutningsfest. Pris 5900:- + moms. Max 14 deltagare utöver instruktörs-teamet. Kontakta arrangören Henrik Larsson, Hummelbos Byggnadsvård AB om du är intresserad på 070-529 99 41 eller hummelbos@hotmail.com Klicka här för mer information! Klicka här för att komma till Timber Homes hemsida och kolla in vad Josh pysslar med hemma i USA!

Kursmoduler på YH-utbildning Kulturmålare i Mariestad öppna för ansökningar!

Under läsåret 2017-18 genomförs en yrkeshögskoleutbildning Kulturmålare – traditionell byggnadsmåleri vid den kommunala plattformen Dacapo Mariestad under ledning av målarmästare Tom Granath. Det finns några lediga platser på några av modulerna i utbildningen och det är nu alltså möjligt att söka dessa som separata kurser. Det gäller;

Kalkfärger & silikatfärger 26/3 – 29/4 2018

Oljeförgyllning och korrosion 30/4-27/5

Är du intresserad av att gå någon av dessa delkurser?

Kontakta utbildningsledare Thomas Qvick Tel: 0501-75 57 74 thomas.qvick@mariestad.se

Behörig kulturbyggnader - kurs 22-24 mars

Klicka här för detaljerad information!Byggnadsvårdsföretagen erbjuder alla sina medlemsföretag möjlighet att gå en matnyttig kurs om allt det där andra än själva hantverksarbetet; rollfördelning inom kulturvården, arkitekturhistoria, svensk bebyggelsehistoria, lagstiftning som kulturmiljölagen och bidragsförordningen, restaureringshistoria samt genomgång om de internationella dokument som vägleder byggnadsvårdsarbetet. Kurs anordnas tillsammans med Hantverkslaboratoriet och går fr.o.m. torsdag lunch 22 mars t.o.m. lördag 24 mars, dvs 2½dag för endast 2900:- + moms!

Timber frame-kurs på Jamtli med Jack Sobon 14-20 maj 2018.

Jamtli ordnar 14-20 maj 2018 en kurs i amerikansk timber frame-teknik med Jack Sobon. Endast ett fåtal platser finns kvar, så anmäl dig omgående om du är intresserad och vill försäkra dig om en plats! Läs detaljerad information om kursen och hur du anmäler dig här !

Stolpverks-konferens Mariestad 13-14 april

Föreningen Stolpverk Norden genomför en konferens i Mariestad 13-14 april med föreläsare från USA, Norge England, Danmark, Sverige och Finland. Temat för årets konferens är modernt stolpverksbyggande. Klicka här för detaljerat program och anmälan!

Kontakt

Henrik Larsson har en kanslifunktion för Byggnadsvårdsföretagen och du kan kontakta honom på e-post info@byggnadsvardsforetagen.se eller använd formuläret nedan. Du kan också ringa på 070-529 99 41.

Cecilia Hammarström är ordförande för Byggnadsvårdsföretagen. Vill du komma i kontakt med Cecilia kan du mejla på ordforande@byggnadsvardsforetagen.se eller ringa 070-525 75 77

Skicka oss ett meddelande

Är du intresserad av att veta mer om oss? Klicka på knappen nedan och läs mer om vilka vi är och vad vi gör.

Läs mer om oss

Kontakta oss

X