Specialister på kulturhistoriska byggnader

Byggnadsvårdsföretagen

Sök företag

Byggnadsvårdsföretagen är ett samarbete mellan 11 regionala företagsnätverk och utgör en nationell branschorganisation för specialister inom byggnadsvård. Här finner du ca 250 företag i nästan hela landet med specialistkompetens inom underhåll och restaurering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader !

Våra nätverk

Klicka på önskat län på kartan så finner du byggnadsvårdsföretag i det valda länet!

Nyheter

19/03/2018

Sök utbildningar senast 16 april !

Institutionen för kulturvård erbjuder många olika utbildningar; bebyggelseantikvarie, konservator, traditionella bygghantverk, trädgård och landskapsvård. Läs mer på conservation.gu.se/utbildning och sök senast 16 april på antagning.se

20/03/2018

Lärlingsutbildning 2½ år - känner du någon intresserad?

Hantverkslärlingsutbildningen i Leksand erbjuder utbildning i smala hantverk i lärlingsform. Timmerman, stenhuggare, fönsterrenoverare, stuckatör, dekorationsmålare och kakelugnsmakare är några av de yrken man kan lärare sig som lärling. Sök senast 20 april! Läs mer här!

30/01/2018

Vill ni ordna kursen "Behörig kulturbyggnader" i ert nätverk?

Byggnadsvårdsföretagen och Hantverkslaboratoriet erbjuder BVFs medlemsföretag möjlighet att gå en matnyttig kurs om allt det där andra än själva hantverksarbetet; rollfördelning inom kulturvården, arkitekturhistoria, svensk bebyggelsehistoria, lagstiftning som kulturmiljölagen och bidragsförordningen, restaureringshistoria samt genomgång om de internationella dokument som vägleder byggnadsvårdsarbetet. Kursen är 2½ dag lång. Samla ihop ett gäng kollegor och kontakta Henrik på kansliet. Första kursen sker i Eksjö och här kan du läsa om upplägget; Klicka här för mer information!

30/01/2018

Stolpverk Norden, Mariestad 13-14 april Konferens & årsmöte

Föreningen Stolpverk Norden anordnar en konferens och håller årsstämma 13-14 april i Mariestad. Det blir internationella föreläsare från USA, England, Finland, Danmark och Norge. Inriktningen är modernt stolpverksbyggande. Klicka här för program och anmälan!

20/03/2018

Sök lärar-tjänst i traditionella bygghantverk i Mariestad !

Göteborgs universitet söker lärare i traditionella bygghantverk till utbildningen i Mariestad samt även en tjänst i landskapsvård.

Klicka här för mer information om lärartjänst i traditionella bygghantverk!

Klicka här för lärartjänst i landskapvård!

 

06/03/2018

Södra Råda Akademien & Hantverkslaboratoriet erbjuder kurs i klyvning av golvplank 20-21 april

Södra Råda Akademien i samarbete med Hantverkslaboratoriet erbjuder Kurs i klyvning av golvplank. 2001 totalförstördes Södra Råda gamla kyrka i en brand. Sedan 2017 pågår ett forsknings och rekonstruktionsprojekt för att lära mer om det medeltida trähantverket och samtidigt rekonstruera kyrkan. Intresserade hantverkare bjuds in att delta i en 2-dagars kurs kring klyvning. Handledare på kursen är Daniel Eriksson, Karlskoga och Bengt Bygdén, Hova. Båda verksamma i projektet sedan 2008 och 2007. Klicka här för info om klyvkurs 20-21 april!

12/09/2017

Hot mixing av kalkbruk!

Historic Environment Scotland – motsvarigheten till Riksantikvarieämbetet – har nyligen publicerat en teknisk rapport kring användning av stukasläckt kalkbruk – hot mix – samt går igenom bevisen för att detta varit mycket vanligt i Storbritannien och på Irland.  Scottish Lime Centre Trust ordnar också endagarskurser i Charlestown utanför Edinburgh för både projektörer och hantverkare/byggmästare. Kolla efter kurser i kalendariet!

Klicka här för kurser för hantverkare!   Klicka här för kurs för projektörer!

Klicka på denna länk som tar dig till rapporten!

 

06/03/2018

Kolla in Ekobyggportalen!

Inom byggnadsvården där vi normalt jobbar med traditionella, miljövänliga material, behöver vi ibland tänka till för att välja hållbara produkter med minimal miljöbelastning, t.ex. isolering, el-produkter, lim, färg m.m. Du får en bra guide kring hur du väljer rätt för att minska miljöbelastningen på sajten Ekobyggportalen. Klicka här för att komma till sajten!

25/06/2017

Vetenskaplig artikel om medeltida tornstapeln i Grevbäck

Läs artikel om klockstapeln på engelska här!Mattias Hallgren, Hallgren Hantverk/Traditionsbärarna, bedriver utvecklingsarbete kring de medeltida klockstaplar han varit med att upptäcka i Skara stift.

25/06/2017

Utvecklingsarbete kring fynd i tornhuv i Hardemo kyrka, Örebro län

Daniel Eriksson har på uppdrag av flera stift medverkat i inventering av taklag i kyrkor. I takhuven till Hardemo kyrkas torn i Örebro län fann han en taksparre daterad till 1275 som var uttagen ur stocken radiellt och han gjorde bedömningen att man vid bygget lyckats klyva ut 8 sparrar ur samma stock.  Se Daniel berätta om sina iakttagelser och det praktiska försök han genomförde för att testa sin hypotes kring fyndet. Länk till film publicerad av Örebro läns museum !

25/06/2017

Inventering av klockstaplar i Skara Stift

Mattias Hallgren och hans kollegor i Traditionsbärarna har på uppdrag av Skara stift inventerat ett knappt 30-tal klockstaplar i stiftet och 7 av dessa bedömdes vara medeltida – något som tidigare varit okänt. Läs rapporten om inventeringen av klockstaplar här !

24/11/2017

Kör fossilfritt med din diesel-bil !

Byggnadsvård är en bransch som inte kräver så mycket insatsmaterial jämfört med den konventionella byggsektorn, men i gengäld är den arbetsintensiv. Många arbetstimmar på objektet kräver i regel många transporter till och från arbetsplatsen, vilket innebär en miljöbelastning. Nu har dock alla som kör en diesel-bil chansen att minska utsläppen av växthusgaser kraftigt genom att tanka fossilfri HVO – hydrerad vegetabilisk olja. HVO är ett helt fossilfritt bränsle som framställs av vegetabiliskt och animaliskt avfall. Genom att byta till HVO kan du vara klimatsmart utan att byta bil.

Grön diesel ger rekordlåga utsläpp. – DN     Bra miljöprestanda med HVO i dieslar. -DN

Läs Motormännens artikel om HVO här !

 

Läs mer hos HVO-tillverkaren Energifabriken !

06/03/2018

Läs Bebyggelsehistorisk tidskrift!

Är du intresserad av högkvalitativa, vetenskapligt granskade artiklar om vårt byggda kulturarv? Prenumerera då på Bebyggelsehistorisk tidskrift. Klicka här för att läsa mer!

02/10/2017

Byggnadsvården mitt i prick i cirkulär ekonomi!

En ny modell för hållbar samhällsekonomi håller på att etableras.  Den traditionella resursförbrukande ekonomin där nya resurser används för att producera något som sedan slängs och blir avfall måste med nödvändighet ersättas av ett betydligt mer resurssnålt förhållningssätt i alla delar av ekonomin. Det mest hållbara är naturligtvis den resurs som inte behöver tas i anspråk och här utgör byggnadsvårdens arbetssätt själva sinnebilden för detta förhållningssätt; genom  varsamt bevarande, små reparationsinsatser och regelbundet underhåll kan byggnader användas i många hundra år. Äldre, kulturhistoriska byggnader är också ofta solida konstruktioner som kan anpassas för nya användningar, vilket också är ett klimatmässigt bra. Läs mer om cirkulär ekonomi! Läs mer om Ellen MacArthur foundation!

Kalendarium

mars, 2018

16marHela dagenMaking & Using Hot Mix Lime Mortars- Edinburgh

22mar - 24mar 2212:00mar 24Kurs Behörig kulturbyggnader-Eksjö

27marHela dagenSpecifying Hot Mixed Mortars for ProfessionalsEdinburgh Skottland

31mar - 1aprHela dagenVäxthusbygge - kurs i 3 delar- Öland

Kurser & seminarier

Kursmoduler på YH-utbildning Kulturmålare i Mariestad öppna för ansökningar!

Under läsåret 2017-18 genomförs en yrkeshögskoleutbildning Kulturmålare – traditionell byggnadsmåleri vid den kommunala plattformen Dacapo Mariestad under ledning av målarmästare Tom Granath. Det finns några lediga platser på några av modulerna i utbildningen och det är nu alltså möjligt att söka dessa som separata kurser. Det gäller;

Kalkfärger & silikatfärger 26/3 – 29/4 2018

Oljeförgyllning och korrosion 30/4-27/5

Är du intresserad av att gå någon av dessa delkurser?

Kontakta utbildningsledare Thomas Qvick Tel: 0501-75 57 74 thomas.qvick@mariestad.se

Timber frame-kurs på Gotland 6-12 augusti med Josh Jackson

Den som är nyfiken på svensk stolpverkstradition har stor behållning av att gå en kurs i amerikansk stolpverksteknik. Det ger en stor förståelse för byggprincipen oavsett regional eller nationell version av byggtekniken. Dessutom lär du dig att bygga! Efter denna veckas kurs kan du  bygga ditt eget hus själv i en enkel, robust och hållbar teknik. Denna kurs lär ut den så kallade square rule-tekniken som är otroligt smart för både hantverkare och självbyggare; du tillverkar en del i taget och när du är klar med alla delar är det bara att resa huset. För bra för att vara sant? Nej, square rule-metoden som uppfanns ca 1800 i USA innebar en revolution jämfört med de mer komplicerade layout-systemen som funnits tidigare, t.ex. scribe rule eller tumbling. På denna kurs som äger rum 6-12 augusti 2018 på sydöstra Gotland bygger vi en lada 24 x 40 fot med vidbyggt vindskydd för hästar. Instruktör är Josh Jackson från Timber Homes Vermont LLC och han har mycket stor erfarenhet av att lära ut hantverket. Lunch och fika ingår samt en del kvällsarrangemang och avslutningsfest. Pris 5900:- + moms. Max 14 deltagare utöver instruktörs-teamet. Kontakta arrangören Henrik Larsson, Hummelbos Byggnadsvård AB om du är intresserad på 070-529 99 41 eller hummelbos@hotmail.com. Klicka här för program och anmälan! Klicka här för att komma till Timber Homes hemsida och kolla in vad Josh pysslar med hemma i USA!

Stolpverks-konferens Mariestad 13-14 april

Föreningen Stolpverk Norden genomför en konferens i Mariestad 13-14 april med föreläsare från USA, Norge England, Danmark, Sverige och Finland. Temat för årets konferens är modernt stolpverksbyggande. Klicka här för detaljerat program och anmälan!

Kontakt

Henrik Larsson har en kanslifunktion för Byggnadsvårdsföretagen och du kan kontakta honom på e-post info@byggnadsvardsforetagen.se eller använd formuläret nedan. Du kan också ringa på 070-529 99 41.

Cecilia Hammarström är ordförande för Byggnadsvårdsföretagen. Vill du komma i kontakt med Cecilia kan du mejla på ordforande@byggnadsvardsforetagen.se eller ringa 070-525 75 77

Skicka oss ett meddelande

Är du intresserad av att veta mer om oss? Klicka på knappen nedan och läs mer om vilka vi är och vad vi gör.

Läs mer om oss

Kontakta oss

X