Specialister på kulturhistoriska byggnader

Byggnadsvårdsföretagen

Sök företag

Byggnadsvårdsföretagen är ett samarbete mellan 11 regionala företagsnätverk och utgör en nationell branschorganisation för specialister inom byggnadsvård. Här finner du ca 250 företag i nästan hela landet med specialistkompetens inom underhåll och restaurering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader !

Våra nätverk

Klicka på önskat län på kartan så finner du byggnadsvårdsföretag i det valda länet!

Nyheter

25/06/2017

Vetenskaplig artikel om medeltida tornstapeln i Grevbäck

Läs artikel om klockstapeln på engelska här!Mattias Hallgren, Hallgren Hantverk/Traditionsbärarna, bedriver utvecklingsarbete kring de medeltida klockstaplar han varit med att upptäcka i Skara stift.

25/06/2017

Utvecklingsarbete kring fynd i tornhuv i Hardemo kyrka, Örebro län

Daniel Eriksson har på uppdrag av flera stift medverkat i inventering av taklag i kyrkor. I takhuven till Hardemo kyrkas torn i Örebro län fann han en taksparre som var uttagen ur stocken radiellt och han gjorde bedömningen att man vid bygget lyckats klyva ut 8 sparrar ur samma stock. Kyrkan är byggt ca 1175 och tornet ca 1275 och sparren bör vara ursprunglig. Hör Daniel berätta om sina iakttagelser och se det praktiska försök han genomförde för att testa sin hypotes kring fyndet. Länk till film publicerad av Örebro läns museum !

25/06/2017

Inventering av klockstaplar i Skara Stift

Mattias Hallgren och hans kollegor i Traditionsbärarna har på uppdrag av Skara stift inventerat ett knappt 30-tal klockstaplar i stiftet och 7 av dessa bedömdes vara medeltida – något som tidigare varit okänt. Läs rapporten om inventeringen av klockstaplar här !

24/11/2017

Kör fossilfritt med din diesel-bil !

Byggnadsvård är en bransch som inte kräver så mycket insatsmaterial jämfört med den konventionella byggsektorn, men i gengäld är den arbetsintensiv. Många arbetstimmar på objektet kräver i regel många transporter till och från arbetsplatsen, vilket innebär en miljöbelastning. Nu har dock alla som kör en diesel-bil chansen att minska utsläppen av växthusgaser kraftigt genom att tanka fossilfri HVO – hydrerad vegetabilisk olja. HVO är ett helt fossilfritt bränsle som framställs av vegetabiliskt och animaliskt avfall. Genom att byta till HVO kan du vara klimatsmart utan att byta bil. HVO är identiskt med fossil diesel och funkar därför problemfritt i vanliga dieselmotorer. PSA-koncernen med Citroen och Peugeot ligger i framkant och har genomfört tester och funnit att HVO inte innebär någon risk för motorerna och därför godkänt bränslet i sina bilar – liksom i princip alla lastbilstillverkare. Miljökrav från kommuner och företag gör att många åkerier väljer att tanka HVO i sina lastbilar.

Grön diesel ger rekordlåga utsläpp. – DN

Bra miljöprestanda med HVO i dieslar. -DN

Läs Motormännens artikel om HVO här !

Läs HVO-tillverkaren Nestes artikel här !

Läs mer hos HVO-tillverkaren Energifabriken !

24/11/2017

Mycket gammal klockstapel funnen i Svedvi, Hallstahammar

Västerås stift har uppdragit åt Stiftelsen Kulturmiljövård att inventera stiftets kyrkor för att fastställa bevarade medeltida taklag. Antikvarie Lisa Skanser har tillsammans med Daniel Eriksson, Bygg & Hantverk i Karlskoga identifierar ca 35 kyrkor med bevarade medeltida delar.  I vissa fall finns mycket bevarat. I tillägg har man identifierat en klockstapel som bedöms vara mycket gammal – vid Svedvi kyrka i Hallstahammar. Svar på dendrodatering väntas senare i vinter.

12/09/2017

Ny studie ger starkt stöd för hot mixing av kalkbruk!

Historic Environment Scotland – motsvarigheten till Riksantikvarieämbetet – har genomfört en studie av fler än 3000 putsprover från äldre byggnader i Skottland för att få klarhet kring vilken typ av kalk som använts i dessa putser. En stor majoritet har visat sig vara lufthårdnande kalker blandade genom hot mixing, medan endast en mindre del har innehållit hydraulisk kalk. Läs en sammanfattning av den presentation som Jessica Snow från Historic Scotland gav på Building Limes Forum i Trondheim 10 september 2017.Klicka här !

26/09/2017

4 rapporter om takmaterial att ladda ned!

Hantverkslaboratoriet driver projektet ”Traditionella takmaterial” och nu finns fyra rapporter att ladda ned; skiffer, näver, tegel och understruket tegel. I tillägg finns en rad andra rapporter att ladda hem!Länk till Hantverkslaboratoriets digitala rapporter!

24/11/2017

Minska koldioxidutsläpp genom att bevara tegeltaken !

Byggnadsvård innebär den ultimata formen av resurshushållning. Genom att bevara så mycket som möjligt och minimera ingrepp bidrar man till ett hållbart samhälle. Inom den konventionella byggsektorn är det vanligt att fullt funktionsdugliga tegeltak slängs och ersätts med nya tegel. Det är ett ohållbart förhållningssätt ur miljösynvinkel. Att tillverka 200kvm nytt tegel och köra det 25 mil från fabriken till byggarbetsplatsen producerar lika mycket koldioxid som en bil släpper ut under 7100 mils körning! Hantverkslaboratoriet har givit ut en ny bok om bevarande och återläggning av tegeltak. Ladda ned skriften här!

26/09/2017

Köp energiboken!

Att tilläggsisolera eller finna en bra uppvärmningslösning för äldre kulturhistoriskt värdefulla byggnader är svårt – liksom att finns fungerande lösningar för våtrum. Köp Energiboken som Svenska byggnadsvårdsföreningen tagit fram! En rad experter på området har skrivit artiklar som guidar dig rätt! Klicka här för att besöka byggnadsvårdsföreningens webbshop!

02/10/2017

Byggnadsvården mitt i prick i cirkulär ekonomi!

En ny modell för hållbar samhällsekonomi håller på att etableras.  Den traditionella resursförbrukande ekonomin där nya resurser används för att producera något som sedan slängs och blir avfall måste med nödvändighet ersättas av ett betydligt mer resurssnålt förhållningssätt i alla delar av ekonomin. Det mest hållbara är naturligtvis den resurs som inte behöver tas i anspråk och här utgör byggnadsvårdens arbetssätt själva sinnebilden för detta förhållningssätt; genom  varsamt bevarande, små reparationsinsatser och regelbundet underhåll med högkvalitativa material kan byggnader användas i många hundra år. Äldre, kulturhistoriska byggnader är också ofta solida konstruktioner som kan anpassas för nya användningar, vilket också är ett klimatmässigt bra. Läs mer om cirkulär ekonomi! Läs mer om Ellen MacArthur foundation!

Kalendarium

januari, 2018

18janHela dagenTegeltak – återläggning av taktegel vid renovering- Göteborg

18jan - 20jan 1813:00jan 20Murverks- och beklädnadsförband - Kurs hos Hantverkslaboratoriet- Mariestad

19janHela dagenMotorsågskurs A - Värmland

Kurser & seminarier

Kursmoduler på YH-utbildning Kulturmålare i Mariestad öppna för ansökningar!

Under läsåret 2017-18 genomförs en yrkeshögskoleutbildning Kulturmålare – traditionell byggnadsmåleri vid den kommunala plattformen Dacapo Mariestad under ledning av målarmästare Tom Granath. Det finns några lediga platser på några av modulerna i utbildningen och det är nu alltså möjligt att söka dessa som separata kurser. Det gäller;

Emulsionsfärger 5/2-4/3 2018

Kalkfärger & silikatfärger 26/3 – 29/4 2018

Oljeförgyllning och korrosion 30/4-27/5

Är du intresserad av att gå någon av dessa delkurser?

Kontakta utbildningsledare Thomas Qvick Tel: 0501-75 57 74 thomas.qvick@mariestad.se

Timber frame-kurs på Jamtli med Jack Sobon 14-20 maj 2018.

Jamtli ordnar 14-20 maj 2018 en kurs i amerikansk timber frame-teknik med Jack Sobon. Endast ett fåtal platser finns kvar, så anmäl dig omgående om du är intresserad och vill försäkra dig om en plats! Läs detaljerad information om kursen och hur du anmäler dig här !

Kontakt

Henrik Larsson har en kanslifunktion för Byggnadsvårdsföretagen och du kan kontakta honom på e-post info@byggnadsvardsforetagen.se eller använd formuläret nedan. Du kan också ringa på 070-529 99 41.

Cecilia Hammarström är ordförande för Byggnadsvårdsföretagen. Vill du komma i kontakt med Cecilia kan du mejla på ordforande@byggnadsvardsforetagen.se eller ringa 070-525 75 77

Skicka oss ett meddelande

Är du intresserad av att veta mer om oss? Klicka på knappen nedan och läs mer om vilka vi är och vad vi gör.

Läs mer om oss

Kontakta oss

X